Snake venom Covid ELS Equidistant Letter Sequens Tenach code

Jonathan Matthew Wright code searcher

Vaccines, protiens en produced kruizen elkaar en de baseline snake venom, cobra en covid kruizen elkaar en poison van boven naar beneden schuin er doorheen en in de gewone tekst staat er judgement. Dit alles in een kleine ELS code cylinder uit het boek Job. Er zijn ziekte verschijnselen van Covid-19 die overeenkomen met slangengif zoals het verlies van smaak en geur en het valen van meerdere orgaan.

Continue reading

2022 en 2026 Covid-19 pandemie jaren ELS Bijbel Equidistant Letter Sequens code

ELS een van de codes uit de bijbel (nieuwe en oude testament). Hier een code tabel van Chris Rae Equidistant Letter Sequens code (tabel gemaakt maart 2020) uit het oude testament met de baseline “the corona virus” met de datums 2020, 2022 en 2026 als jaren. En nu duikt vlak voor 2022 de Omicron variant op in november.

Continue reading