2022 en 2026 Covid-19 pandemie jaren ELS Bijbel Equidistant Letter Sequens code

ELS een van de codes uit de bijbel (nieuwe en oude testament). Hier een code tabel van Chris Rae Equidistant Letter Sequens code (tabel gemaakt maart 2020) uit het oude testament met de baseline “the corona virus” met de datums 2020, 2022 en 2026 als jaren. En nu duikt vlak voor 2022 de Omicron variant op in november.

En Ik zal de wagens uit Efraim uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion! door het bloed uws verbonds, heb Ik uw gebondenen uit den kuil, daar geen water in is, uitgelaten.
ZACHARIA 9:10‭-‬11 SV-RJ

voor uitleg over Equidistant Letter Sequens code zie de video van Chuck Missler