Geestelijke reiniging, zegen in plaats van vloek

Je huis Reinigen van Geestelijke aanwezigheid, gevallen engelen, demonen, boze geesten, amuletten waar je moeite mee heb om ze weg te doen, vloeken en spreuken.

Er heerst een geestelijke oorlog binnen het koninkrijk van satan (Joodse Mystieke Kabbalah) tussen de satanisten en de luciferanen (verschillende lodges van de vrijmetselaarij en de keuzes zwart wit). Jezus heeft gezegd: het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld, hoe kan dat stand houden. De “gewone” mensen die niet ingewijd zijn worden voortdurend met vloeken en spreuken en spreuken formules en bezweringen belaagd. Als je thuis ben voel je je niet lekker en doe je dingen die je niet wilt doen en kan je moeilijk in slaap komen. Het is daarom belangrijk om je huis regelmatig te reinigen.

Download-link hier onder : 😀

Geestelijke reiniging van jezelf, je huis, werkplek of ruimte

Geestelijke reiniging, bevrijding, zegen in plaats van vloek

De Peshittah Nieuwe Testament Bijbel

Judees Aramese Nieuwe Testament

Als u deze bijbel wilt bestellen, de bestel omschrijving staat op de laatste bladzijde van de PDF!

Met dank aan de originele auteur van de de-peshittah.pdf

Download-link hier onder :

De Peshittah v5

De Peshittah v2 grotere letter type

Parallel Bijbel Peshittah Hebreeuws v1

De Peshittah orginele tekst van auteur Boaz Katzir

Agape Liefde en haat hoe werkt dat?

Een uitgebreide reeks dagelijkse gebeden. Het gebruik maken van de agape liefde van God, het nieuwe leven dat je heb gehad. Heftige nieuwe inzichten over Lukas 14;26 en Johannes 12;25 (zoals in deze bijbel versen waar de griekse grondtekst “strong woord G3404” miseō = haat gebruikt is, in de eerste eeuw waren deze teksten in de Texus Receptus in het Grieks geschreven).

Dit is niet de Wikipedia vorm van haat maar geestelijk! In dezelfde bijbeltekst in Lukas staat ook dat we ons kruis moeten opnemen en dat doen we ook niet letterlijk.

Haat in de bijbel. Niemand legt het uit of praat er over. De radicale woorden van Gods zoon op aarde. Wat betekenen ze en wat doet het met je. Leer en wees overtuigt.
Dit bid ik elke dag nu al 14 jaar. Prijs de Heer voor het werk dat hij in mij begonnen is en voleindigt. Het geloof in Yeshua haMashiach (Jezus Christus) leeft in mij. Hij heeft mij opgericht uit de ellende en ik werk nu als zelfstandig ondernemer en help mensen die in dezelfde situatie zitten als ik en ik was niet uit de kerk te slaan, tot ze, gevallen christenen, mij letterlijk weg gepest hebben. Ik vier nu sabbat thuis. Ik kom niet ten val in de kerk, ik ben een “vleselijke christen” zoals ze dat noemen en ik doe niet mee aan de ingewijde praktijken in kerken (aanbidding van pentagram of hexagram (Matteüs 24;23,26 Marcus 13;21-27 Lukas 17;23 Kolossensen 2;18), aanbidding van een ster is de aanbidding van een engelen (zichzelf in de komende wereld, wanneer alle pijn en verdriet gewist is (bijbelvers)) voor de vloed aanbad iedereen een ster. De Heer heeft mijn ogen geopend zonder mee te doen aan wat voor afgoden aanbidding (God hoereren) dan ook. Ik weet dat hetgeen ik doe goed is omdat ik niet op een onreine plek een pentagram aanbid, niet omdat ik dat niet wil maar omdat God mij behoed dat ik dat doe. Ik blijf smaak hebben voor God (Matteüs 5;13 Lukas 14;34,35) en ik ben een zout doordat ik mijzelf haat zoals Yeshua HaMashaich (Jezus Christus) ons geboden heeft. Kijk uit dat je je geloof niet kwijt raak door de betovering (Kolossensen 2;8) van onder andere de sekte van de Nikolaïten(gevallen christenen)(Openbaring 2;6,15).

Belangrijk om niet ten val te komen Lukas 14;26 Haat uw vader en moeder, vrouw en kind, broer en zus en jezelf! Yhwh vraagt niet iets van ons wat Hij zelf ook niet doet, denk maar aan de toorn van God en met wat voor kracht Yeshua demonen uitdreef en ziekte bestrafte en met wat een toorn Yhwh op de berg Sinai Horeb neer daalde. En de dag dat Yeshua terug komt op aarde, de dag van de grote toorn van YHWH (Yeshua Hanatsri Wemelech Hajehoediem Johannes 19;19)

Een vrouw mag haar man niet haten! (dat staat er namelijk ook niet!) Een vrouw houdt van haar man en een man haat zijn vrouw (in gebed, als ze vraagt houd je nog van me zeg je natuurlijk gewoon ja). Zodat de man zijn seksuele bevrediging krijgt en zijn vrouw haar emotionele bevrediging krijgt. Want als de man van zijn vrouw houdt wordt hij veel te lief en dat vind ze niks en krijgt ze geen emotionele bevrediging en gaat ze hem haten waardoor de man weer geen seksuele bevrediging krijgt. Dit werkt ook zo in het mysterie tussen de man en de vrouw, tussen God en zijn gemeenten (Efeze 5;32).

Je naaste en jezelf haten is trauma therapie zoals dat ook in de geestelijke gezondheid gedaan wordt. Als je genees van wat de zaad van de slang (pentagram hexagram aanbidders, zij die de diepten van de satan kennen Openbaring 2;24) allemaal met ons doen ga je zien wat ze heimelijk doen in het verborgene (mystiek) zoals het aanraken van hun neus, je aanzetten tot lust (leer van Bileam Numeri 25;1-3 Openbaring 2;14), ons vervloeken, je uitlokken te oordelen, uitlokken dat we dingen zeggen, uitlokken dat we boos worden, ons vullen met een geest van zelfvernedering (“gewilde nederigheid” Kolossensen 2;18), ze vragen: hoe gaat het met je? om je uit te lokken dat je je parels voor de zwijnen gooit (Mattheus 7;6). Als je niet zegt dat het goed gaat maar zegt het gaat z’n gangetje of het gaat gewoon dan worden ze zelfs geïrriteerd. We worden geestelijk verkracht door de zaad van de slang (Genesis 3;15, Matteus 13;38,39). Op een achterbakse smerige manier grijpen ze ons bij de hiel (Daniel 11;33). Ster aanbidding is engelen aanbidding (Kolossensen 2;18). Als je jezelf en je naaste haat moet je wel je kruis opnemen anders ga je er aan onderdoor. Daarom kunnen alleen christenen dit doen. En alleen jezelf en je naasten haten in een liefde vol gebed tot God in de Naam van Yeshua haMashiach (Jezus Christus) en je zult “jong/onschuldig” blijven omdat je niet onder de vloek van de kennis van goed en kwaad terecht komt en sterft (bijbelvers). Als je je kruis opneem en je jezelf haat kom je in het licht (geestelijk vuur van jezelf haten) en komt alles van jezelf aan het licht, je wordt gekruisigd (het licht waar Yeshua over sprak). Zij die wel in de “verlichting/onwaking” komen en pentagram of hexagram aanbidden krijgen hun Bileamsloon, en dat is strijd die ze voeren met elkaar, het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld tot ze zullen zeggen vrede vrede.

De discipelen vroegen aan Yeshua HaMashiach geef ons meer geloof (Lukas 17;5). Je moet een groot geloof hebben om jezelf te haten en je kruis op te nemen!

En ook in Johannes 12;25 staat: Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.
En in Mattheus 10;37-39 Mattheus 16;24,25 en Markus 8;34,35 staan van dezelfde trekking stellingen gelijk als Luks 14;26 en Johannes 12;25.

Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad (Jesaja 5:20)

Bijbels

Werelds

Wat het doet

Jezelf haten is goed.

Haat jij jezelf? Oh wat erg!

Je kan goed nee zeggen. Je blijf puur. Je heb smaak. Je verwacht het goede van God maar je ontvangt eerst het kwaade van God. Kruiziging en in het licht komen is niet makkelijk. Als je jezelf haat en je kruis opneem wordt je je bewuster van je omgeving en ben je minder het lijdendvoorwep van je problemen.

Van jezelf houden, dan verlies je jezelf.

Iedereen moet van zichzelf houden.

Veel psychische klachten komen hierdoor en blijven zolang je van jezelf houd. Uiteindelijk aanbidding pentagram op een onreine plek.

Een goede referentie over jezelf haten en wat het met je ziel doet staat ook beschreven in het boek van: Watchmen Nee, met de titel: De Latende Kracht van de Ziel

Continue reading

Hoeksteen en het Verschrikkelijk Grote Kwaad van de joden

Gevallen christenen zullen zeggen: Heere Heere ik heb U toch gediend, ik heb wonderen en tekenen gedaan in Uw Naam (in de mystiek ben ik jezus). Yeshua zal zeggen je hebt mij niet gediend ik heb je niet gekend (Matheus 7;22-23). Wie hebben ze dan wel gediend? Dat ligt er een beetje dik bovenop, ze hebben indirect de kabbalistische joden gediend die de profeten gedood hebben (Mattheus 23;31-33) en ook Yeshua HaMashiach ter dood veroordeeld hebben en welke hun vaderen eren (voorouder verering in kabbalah) die dit gedaan hebben. Moslim religie is er om joden te tergen (Deuteronomium 32;21 Romeinen 10;19) maar ze tergen ook christenen, omdat gevallen christenen joden dienen, terwijl christenen joden jaloers moeten maken! Christenen zeggen de joden zijn blind voor het evangelie, pot verwijst de ketel dat die zwart ziet. Joden weten wel beter, ze geloven niet in het evangelie van Yeshua omdat ze de mystiek van Salomo in Babylon aangepast hebben toen ze de belofte, het maken van hoekstenen afgewezen hebben. Joden weten dat gevallen christenen hun dienen, dat is de reden waarom ras echte uit de vrouwelijke bloedlijn kabbalistische joden geen christenen worden. Wie hebben er het meeste baat bij dat iedereen in de wereld in de ontwaking zit? Joden! En dat dan iedereen z’n knie buigt en met z’n tong belijdt dat Yeshua is Redder en Heer dat maakt hun niet uit. Iedereen die op een onreine plek (Bijbelvers) iets aanbeden heeft en een wit licht gezien heeft zit in het koninkrijk van de joden (Romeinen 11;23-24). Wie vallen nu al 2000 jaar het christendom aan? Wie wijzen nu Yeshua HaMashiach af? Wie willen zijn Naam niet uitspreken (YHWH – Yeshua HaNatsri WeMelech HaJehoediem – Jehovah)? Als de kabbalistische joden hun belofte in gaan in de originele mystiek van Salomo door Yeshua HaMashiach aan te nemen, wanneer daarna YHWH (Jehovah) de geestelijke wereld weer omkeert naar de originele geestelijke wereld van voor de vloed (Bijbelvers), wie zijn de joden dan in de sabbats-millenium? Wat is Kabbalah (begint bij: Jozua 23;7 Jozua 23;12-13 Jozua 23;16 Ezra 9;1-2 Ezra 9;6 Ezra 9;14 Jeremia 11;11 Jeremia 11;15 Jesaja 1;3-5 Jesaja 28;14-15 Psalm 106;34-43 Lukas 11;44 Lukas 11;52) en waarom de vrouwelijke bloedlijn bij joden zo belangrijk is (als je moeder joods is ben je joods en anders niet!) in tegenstelling tot de mannelijke bloedlijn van Adam tot Yeshua HaMashiach? En zoals de familie naam normaal van vader op zoon overgaat. Waren Kanaänieten niet Nephiliem? Wat hebben de joden met de Originele Mystiek van Salomo gedaan (het maken van Hoekstenen) in Babylon en waarom is hun takanot in de talmut precies omgekeerd aan de Tora en Tenach (Matheüs 15;1-9 Markus 7;1-13)? Waarom was er na profeet Daniel 500 jaar profetische stilte? Terwijl als de bouwlieden (de joden) het bouwen van de hoekstenen niet hadden afgewezen in de Babylonische ballingschap er tienduizend maal tienduizend profeten in die periode hadden rondgelopen. Moshe zei: ik zou willen dat jullie allemaal profeteerden (Leviticus 1Korinthe 14;1). Zei Yeshua niet tegen de farizeeërs hoelang moet ik jullie nog verdragen verdraaid en verkeerd geslacht (Matheus 17;17, Lukas 9;41, Filippenzen 2;15) en als jullie Abrahams kinderen waren hadden jullie mij wel verstaan maar jullie doen niet zoals Abraham omdat jullie kinderen van Satan zijn (Johannes 8;39 , 44). Zijn de huidige ras echte uit de vrouwelijke bloedlijn joden niet de farizeeërs van toen die Yeshua HaMashiach ter dood veroordeeld hebben. Hebben de Katholieken ook niet de belofte van God afgewezen om hoekstenen te maken. Had Yeshua niet weer de deur naar de belofte open gemaakt ondanks dat de joden de mensen tegen houden de belofte in te gaan (Lukas 11;52). Pochen de joden daar ook niet mee: de katholieken hebben een klein beetje ons kunnen evenaren in het verschrikkelijke grote kwaad wat wij hier op aarde aangericht hebben? (Protocols of Zion en net als in Ezra 9;6 Jeremia 30;14,15)

Continue reading

Bevrijdings gebed van Derek Prince

Bevrijding gebed van Derek Prince uit het boek – Zij zullen boze geesten uitdrijven.

Aan het einde van de seminar van Derek Prince – Oorlog op aarde spreekt Derek Prince over het bevrijdings-gebed uit zijn boek – zij zullen boze geesten uitdrijven. Het is absolute de moeite waard om het boek te lezen, het gaat nog een stuk dieper dan de seminar van Derek Prince – Oorlog op aarde.

Download-link hier onder :
Bevrijding gebed van Derek Prince – Oorlog op aarde. Zij zullen boze geesten uitdrijven

De grote vernieuwing die Yeshua HaMashiach deed was demonen uitdrijven in zijn eigen Naam, dit had nog niemand eerder gedaan.

Download link hier onder:
demonen uitdrijven Messiaans

Derek Prince – Oorlog op aarde (nl subs)

De inleiding van deze YouTube van Derek Prince is tot 41:00 minuten, daarna begint het uitdrijven van demonen.

Apocriefe boeken

Ook in de apocriefe boeken net als in het boek der oprechten staat veel achtergrond informatie over de bijbel zoals bijvoorbeeld in het boek Tobias de vrouw beschreven staat die 7 mannen had gehad omdat elke keer stierf haar man en werd ze de vrouw van diens broer. Verder staat en zeer interessante wijsheden in met name ook voor vleselijke christenen die nog niet in de verlichting zitten.


Download-link hier onder :

Apocriefe boeken

The Book of Jasher – Het boek der Oprechten

Een boek welke vermelding heeft in het oude Testament

“Is not this written in the Book of Jasher?” (Jozua 10;13).
“Behold it is written in the Book of Jasher.” (II Samuel 1;18)
“Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.” (ll Temotheüs 3;8) geciteerd uit het boek des oprechten / book of Jasher 79;27,36.

Dit bijbels boek geeft een veel diepere belevenis aan de tenach (oude testament). Het begrijpen waarom Elohim (God) bepaalde dingen doet. Het begint al met de dochters van Adam en Eva. Kortom een prachtig boek voor het beter begrijpen van de tora (eerste 5 boeken van het oude testament).

Mooi boek, kan ook fictie zijn uit 1625, maar waarom zou God het dan vermeld hebben in de bijbel in Jozua en 2 Samuel terwijl Hij de Alfa en de Omega is, begin het en eind.

Download-link hier onder :

The Book of Jasher, Engelse versie

Het Boek der Oprechten, Nederlandse versie

The Book of Henoch

Een Profeet van voor de vloed welke vermeld wordt in het Nieuwe Testament

Judas 1:14 -“En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen”

Hebrëen 11:5 -“Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.”

Waarom staat Enoch in het nieuwe testament? Hij is de enige die voor de vloed door Elohim (God) opgenomen (Harpazo – grieks) is. Net zo als alle christenen (gezien als èèn lichaam) die standvastig voor Yeshua HaMashiach (Jezus de Christus) de belofte hebben om opgenomen (Harpazo – grieks) te worden. Zo waren er voor de vloed 3 groepen mensen: enoch werd opgenomen (Harpazo – grieks) Noach en zijn vrouw en zonen met hun vrouwen (profetisch gezien het hele Joodse volk) die door de vloed heen gered werden (Het Joodse volk die door de verdrukking heen gered gaat worden) en de zondaren die stierven (zoals God voor de vloed iedereen liet sterven, waar Hij spijt van had maar wat moest gebeuren, zo zal Hij dat niet nog eens doen. Als bewijs dat hij de aarde niet nu weer vernietigd gaf Hij de regenboog).

Download-link hier onder :😉

The Book of Henoch, Engelse versie

Het Boek van Henoch, Nederlandse versie

400 flood myths

Hier onder een download link van een pdf boek met 400 vloed mythes.

Het bewijs dat er een vloed is geweest is overduidelijke in de wereld zichtbaar. Ook in de mythes en legendes van ouds komt dat overduidelijk naar voren en het is dan ook niet om niets dat er over de hele wereld in alle stammen en volken vloed mythes zijn. Logies!

Download-link hier onder : 😀

400 flood myths