Revealing God’s Treasure, v 2.0 intro

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Amos Oz: We can reduce Israeli-Palestinian conflict to Israel-Gaza conflict

Famous author Amos Oz said on Sunday that “in a few short months we can reduce the Israeli-Palestinian conflict to an Israel-Gaza conflict,” in a speech on the IDF and Israeli Society at IDC in Herzliya.Oz was explaining that he believed peace could be reached quickly with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and the West Bank Palestinians, so that the conflict with the Palestinians would be limited to a conflict with Hamas in Gaza.Oz urged accepting the principles of the 2002 Arab Peace Initiative, saying that if it had been offered to Israel 50 years ago, the country “would have been dancing in the streets.”Next, he said that Israel did not win the 1973 war as many think, but “Sadat won the war because he broke the status quo.”He explained that Egypt’s attack, led by then president Anwar Sadat, pushed Israel eventually into making peace with it and giving up the Sinai Desert.Further, Oz slammed right-wing politicians from Bayit Yehudi and the Likud as trying to “start a religious war over the Temple Mount.”He said that if they wanted this religious war, it should be “without me and my children.”Oz said that he was not disputing Israel’s right to ascend the Temple Mount, which he said is undisputed.Rather, he said that just as he may have the right to cross a road where the light is green and a policeman signals him to go, but he might decline to go if a truck is bearing down on the intersection at a dangerous speed – the state should decline to exercise its right to make praying on the Temple Mount into a bigger conflict.Oz also slammed the government on “trying to put America in its place,” implying that the current government has played diplomatic hardball too roughly with its big brother diplomatic ally.He also added that continued “occupation of over 2 million Palestinians” could kill the country.Please LIKE our Facebook page – it makes us stronger

Amos Oz: We can reduce Israeli-Palestinian conflict to Israel-Gaza conflict

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Koningschap is politieke balanceeract

Redacteur Piet van Asseldonk schrijft wekelijks over actuele ontwikkelingen rond het koningshuis. 

Koning Willem-Alexander was bij de herdenking van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz. Iedereen vond dat goed en gepast, vanzelfsprekend zelfs. 

De koning woonde, net als andere (gekroonde) staatshoofden en geheel volgens protocol, de plechtigheden bij rond het overlijden van koning Abdullah van Saudi-Arabië. Daarop kwam, tot in de Tweede Kamer toe, kritiek. Wat had Willem-Alexander te zoeken in een dictatoriaal geregeerd land- ook al hebben we daar nauwe diplomatieke en economische relaties mee- dat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten?

Onpartijdig vorst

De koning was niet aanwezig bij de demonstratie ‘Je suis Charlie’ in Parijs. Formeel correct, want een onpartijdig vorst hoort – in tegenstelling tot regeringsleiders – niet thuis op een politieke demonstratie. 

Tijdens zijn nieuwjaarsbijeenkomst zei de koning naar aanleiding van de aanslagen in Parijs: “Het is nu van belang dat wij samen de waarden die aan de basis van onze samenleving staan, blijven verdedigen en uitdragen. Ieder doet dat op zijn eigen manier”. Willem-Alexander deed het op zijn manier: in algemene, voorzichtige woorden.

Balanceeract

Deze voorbeelden illustreren dat het koningschap een permanente balanceeract is. Dat houdt het gevaar in dat de koning, altijd de kerk in het midden houdend, niemand tevreden stelt en zo een bleek, onbetekenend profiel krijgt. Een beetje zoals bestuurders die gelegenheidspraatjes houden volgens het even risicoloze als inhoudsloze stramien: “Ik zeg maar zo: ik zeg maar niks. Dan heb ik niks te verantwoorden ook. Ik heb gezegd.” Als koning van alle, politiek en sociaal-cultureel sterk verdeelde, Nederlanders lijkt dit lot Willem-Alexander beschoren. Maar of het op termijn voldoet?

Toetssteen zou wel eens de mate kunnen zijn waarin Willem-Alexander de ruim een miljoen moslims in ons land aan zich weet te binden. Dat vergt in het gepolariseerde klimaat van integratie, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting veel balanceerkunst. Tot nu toe kiest de koning de veilige weg van afzijdigheid. Naarmate zijn koningschap vordert, zou dit wel eens kunnen veranderen. 

Verdraagzaamheid

Uiteindelijk sprak Beatrix (vandaag wordt ze 77) zich in de nadagen van haar koningschap op dit punt ook steeds duidelijker uit. In haar kersttoespraken riep ze onverbloemd op tot verdraagzaamheid tussen andersdenkenden. Dat kwam haar op kritiek van met name de PVV te staan, maar ze matigde haar toon niet. 

Op staatsbezoek in de Verenigde Arabische Emiraten verdedigde ze zélf het dragen van een hoofddoek bij moskeebezoeken. Ze noemde de commotie daarover onzin.

Willem-Alexander heeft als koning nog een leven voor zich. Dat zal tot profilering leiden. Jovialiteit is mooi, maar jovialiteit plus een inhoudelijke boodschap, mits politiek gedekt, is beter.

Koningschap is politieke balanceeract

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

ScienceCasts: A Tetrad of Lunar Eclipses

tetrad 1947 1948 na de oorlog, tot stand wording van het land Israël
tetrad 1967 1968 tijdens de oorlog, Jerusalem in handen van Israël

ook met de zonsverduisteringen er bij

zonverduistering een teken voor de heidenen
maansverduistering een teken voor de Joden

even op een rijtje:
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/27mar_tetrad/
http://en.wikipedia.org/wiki/April_2014_lunar_eclipse Pesach
http://en.wikipedia.org/wiki/October_2014_lunar_eclipse Soekot (Loofhuttenfeest)
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_March_20,_2015 Nisan 1(bijbels nieuw jaar)
http://en.wikipedia.org/wiki/April_2015_lunar_eclipse Pesach
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_September_13,_2015 Rosh Hashanah
http://en.wikipedia.org/wiki/September_2015_lunar_eclipse Soekot (Loofhuttenfeest)
http://en.wikipedia.org/wiki/March_2016_lunar_eclipse Vasten van Esther (Ta’anit Ester)

Op Soekot (Loofhuttenfeest) 28 september 2015 zal de laatste volledige maansverduistering plaats vinden van deze tetrad. Deze zal een grote maan zijn ook wel supermaan (het perigeum) genoemd (14% groter ivm de baan van de maan om de aarde) en deze is dan wel zichtbaar in Israël.

Het is dan ook het einde van een Shmita, Sh’mittah of Shemitah jaar geweest op 13 september 2015 (29 elul)(met een zonsverduistering) en 13 september is ook het begin van The Feast of Trumpets (Rosh Hashanah, nieuw jaar) 13 september is ook een Enneadecaeteris welke een cyclus is van 19 jaar m.b.t. de zon (11 september 2001 twin towers was ook op een einde van een Shemitah jaar 29 elul en de banken crisis op 29 september 2008 verloor The Dow Jones index 777 punten 7% (7 is het nummer van God en komt heel vaak voor in de bijbel) en was ook op het einde van een Shemitah jaar 29 elul)

en 2015 – 2016 (5776) is ook een Yovel (jubilee) jaar dit is het einde van een cyclus van 7 Shemitah jaren waarin alle eigendommen van land en schuld en slaven arbeid terug gegeven worden aan de eigenaar. Wajikra Leviticus 25:8-13 beginnend na Rosh HaShanah 1 Tishri (13 september) 5775 (2015) (uitleg begin Yovel (Jubilee) jaar)

Waarom dit bijbels interessant is, is omdat er geschreven staat in Beresjiet Genesis 1:14 dat de hemellichamen voor tekenen en tijden zijn op de Hamoediem (feestdagen)(gelet op de Hebreeuwse betekenis van de bijbel tekst)

Dit is geen astrologie. Astrologie is de sterrenwetenschap wat de mens uitlegt over zijn leven. De zodiak is oorspronkelijk voor uit te zoeken wat G-d voor doel heeft. Astrologie is de mens centraal. Bij de oorspronkelijke zodiak is G-d centraal. Astrologie is de mens geleerd door de gevallen engelen (zie boek van Henoch)

referentie: http://www.triumphpro.com/blood-red-lunar-eclipses-and-solar-eclipses.htm
eerste ontdekker: Mark Blitz (Messiaanse Rabbi) http://anom.nl/youtube/israel/mark-biltz-blood-moons-and-solar-eclipses.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Star of Bethlehem

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Oorlog op aarde – Derek Prince

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (4 votes cast)

Israel Palestinian Conflict: The Truth About the Peace Process

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)

The Harbinger II THE ISAIAH 9:10 EFFECT

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Sinai Connection by Michael Rood

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

The Great Secret of Solomon’s Temple – By Michael Rood

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)