New Ark Files Episodes

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

De Peshittah

De Peshittah – een Judees Arameese bijbel vertaling. Een taal die in de tijd van Yeshua haMashiach (Jezus Christus) gesproken werd in Judea (Israel) Een taal die in de tijd van Yeshua de volks taal was, naast de Hebreeuwse taal wat meer in de tempel gesproken werd.

Met dank aan de originele auteur van de de-peshittah.pdf

Download-link hier onder : :)

De Peshittah v2

De Peshittah v2 grotere letter type

De Peshittah orginele tekst

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (4 votes cast)

Majority of Israelis don’t trust Netanyahu on security, believe government won’t pursue peace

Less than half as many Israelis believe that Prime Minister Benjamin Netanyahu’s widening government will advance a diplomatic process with the Palestinians than those who believe it will, according to a Panels Research poll broadcast on the Knesset Channel Thursday. The poll found that 26 percent of Israelis believe the government that that was enlarged to include Yisrael Beytenu leader Avigdor Liberman will advance a diplomatic process, while 61% believe it will not. Panels pollster Menahem Lazar said self-defined right-wingers were more likely to believe a diplomatic process was on the way than left-wingers. Prime Minister Benjamin Netanyahu, who was deputy foreign minister in an arguably more right-wing government from 1990 to 1992 that participated in a regional peace conference in Madrid, has been saying for days that widening his government would help him advance a new process now. Despite the addition to the coalition of five Yisrael Beytenu MKs who support a Palestinian state and the departure of former defense minister Moshe Ya’alon, who opposed a two-state solution, US State Department spokesman Mark Toner said Lieberman’s appointment raised “legitimate questions” about Israel’s direction.Asked whether Liberman would be a good defense minister, 44% of respondents said yes and 40% said no…

Majority of Israelis don’t trust Netanyahu on security, believe government won’t pursue peace

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ultra-nationalist Lieberman nieuwe Defensieminister Israël

In Israël treedt de ultra-nationalistische partij Yisrael Beiteinu toe tot de coalitieregering van premier Netanyahu. Partijleider Avigdor Lieberman wordt de nieuwe minister van Defensie van Israël. Een woordvoerder van Lieberman maakte dat bekend. Later vandaag komt de officiële bekendmaking. 

Netanyahu wil met de benoeming zijn meerderheid in de Knesset uitbreiden. Zijn coalitie heeft nu 61 van de 120 zetels. Met Yisrael Beiteinu erbij komt de coalitie op 67 zetels.

Eind vorige week stapte Moshe Ya’alon op als Defensieminister, omdat hij geen vertrouwen meer had in premier Netanyahu, een partijgenoot van hem bij Likud. Ya’alon zei dat het land en de Likud-partij overgenomen zijn door “extremistische en gevaarlijke figuren”.

Ondiplomatiek

Lieberman (67) staat bekend als een ultra-nationalistische en ondiplomatieke hardliner. Tijdens de laatste Gaza-oorlog in 2014 (ruim 2000 Palestijnse doden en 73 Israëlische doden) vond hij dat Netanyahu veel te slap optrad.

Yisrael Beiteinu wil zo veel mogelijk Palestijnen het land uit hebben. Lieberman is een etnische Rus en zijn partij moet het vooral hebben van kiezers uit de voormalige Sovjet-Unie. 

Lieberman is momenteel lid van de Knesset en was eerder minister van Strategische Zaken en van Buitenlandse Zaken.

Ultra-nationalist Lieberman nieuwe Defensieminister Israël

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

ScienceCasts: A Tetrad of Lunar Eclipses

tetrad 1947 1948 na de oorlog, tot stand wording van het land Israël
tetrad 1967 1968 tijdens de oorlog, Jerusalem in handen van Israël
tetrad 2014 2015 voor de oorlog, ?

ook met de zonsverduisteringen er bij

zonverduistering een teken voor de heidenen
maansverduistering een teken voor de Joden

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (4 votes cast)

Agape Liefde en haat hoe werkt dat?

Een uitgebreide reeks dagelijkse gebeden. Het gebruik maken van de agape liefde van God, het nieuwe leven dat je heb gehad. Heftige nieuwe inzichten over Lukas 14;26 en Johannes 12;25.

Haat in de bijbel. Niemand legt het uit of praat er over. De radicale woorden van Gods zoon op aarde. Wat betekenen ze en wat doet het met je. Leer en wees overtuigt.
Dit bid ik elke dag nu al 9 jaar. Prijs de Heer voor het werk dat hij in mij begonnen is en voleindigt. Het geloof in Yeshua haMashiach (Jezus Christus) leeft in mij. Hij heeft mij opgericht uit de ellende en ik werk nu als zelfstandig ondernemer en help mensen die in dezelfde situatie zitten als ik en ik ben niet uit de kerk te slaan. Ik kom niet ten val in de kerk, ik ben een “vleselijke christen” zoals ze dat noemen en ik doe niet mee aan de ingewijde praktijken in kerken (aanbidding van pentagram of hexagram (Matteüs 24;23,26 Marcus 13;21-27 Lukas 17;23 Kolossensen 2;18), aanbidding van een ster is de aanbidding van een engelen (satan)) voor de vloed aanbad iedereen een ster. De Heer heeft mijn ogen geopend zonder mee te doen aan wat voor afgoden aanbidding (God hoereren) dan ook. Ik weet dat hetgeen ik doe goed is omdat ik niet op een onreine plek een pentagram aanbid, niet omdat ik dat niet wil maar omdat God mij behoed dat ik dat doe. Ik blijf smaak hebben voor God (Matteüs 5;13 Lukas 14;34,35) en ik ben een zout doordat ik mijzelf haat zoals Yeshua HaMashaich (Jezus Christus) ons geboden heeft. Kijk uit dat je je geloof niet kwijt raak door de betovering (Kolossensen 2;8) van onder andere de sekte van de Nikolaïten (Openbaring 2;6,15).

Belangrijk om niet ten val te komen Lukas 14;26 Haat uw vader en moeder, vrouw en kind, broer en zus en jezelf! Yhwh vraagt niet iets van ons wat Hij zelf ook niet doet, denk maar aan de toorn van God en met wat voor kracht Yeshua demonen uitdreef en ziekte bestrafte.

Je naaste en jezelf haten is trauma therapie zoals dat ook in de geestelijke gezondheid gedaan wordt. Als je genees van wat de zaad van de slang (pentagram hexagram aanbidders, zij die de diepten van de satan kennen Openbaring 2;24) allemaal met ons doen ga je zien wat ze heimelijk doen in het verborgene (mystiek) zoals het aanraken van hun neus, je aanzetten tot lust (leer van Bileam Numeri 25;1-3 Openbaring 2;14), ons vervloeken, je uitlokken te oordelen, uitlokken dat we dingen zeggen, uitlokken dat we boos worden, ons vullen met een geest van zelfvernedering (Kolossensen 2;18), ze vragen: hoe gaat het met je? om je uit te lokken dat je je parels voor de zwijnen gooit (Mattheus 7;6). Als je niet zegt dat het goed gaat maar zegt het gaat z’n gangetje of het gaat gewoon dan worden ze zelfs geïrriteerd. We worden geestelijk verkracht door de zaad van de slang (Genesis 3;15, Matteus 13;38,39). Op een achterbakse smerige manier grijpen ze ons bij de hiel (Daniel 11;33). Ster aanbidding is engelen aanbidding (Kolossensen 2;18). Als je jezelf en je naaste haat moet je wel je kruis opnemen anders ga je er aan onderdoor. Daarom kunnen alleen christenen dit doen. En alleen jezelf en je naasten haten in een liefde vol gebed tot God in de Naam van Yeshua haMashiach (Jezus Christus) en je zult “jong/onschuldig” blijven omdat je niet onder de vloek van de kennis van goed en kwaad terecht komt en sterft. Zij die wel in de “verlichting” komen en pentagram of hexagram aanbidden krijgen hun Bileamsloon, en dat is strijd die ze voeren met elkaar, het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld.

En ook in Johannes 12;25 staat: Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.
En in Mattheus 10;37-39 Mattheus 16;24,25 en Markus 8;34,35 staan van dezelfde trekking stellingen gelijk als Luks 14;26 en Johannes 12;25.

Als je God kwaad maak door iets te doen wat Hij verboden heeft (aanbidden van engelen door sterren) houdt hij niet meer van je en dus kastijd hij je niet meer en loutert hij je niet meer en beproefd hij je niet meer en slaat hij je niet meer met de roede en snoeit hij je niet meer (een kind die je bestraft, bestraf je omdat je van hem houd en het beste met hem voor heb) maar haat God je (Yeshua zegt ik haat de Nikolaïten) waardoor je een “heiligheid” ervaar, hoe kwader je God maakt hoe “heiliger” je je voelt. Vleselijke christen -> God houd van je -> satan je tegenstander, pentagram -> satan je vriend -> God haat je. Pentagram christenen zijn hun “maagdelijkheid” kwijt, ze hoereren God. Het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld (witte en zwarte pentagram punt omhoog of naar beneden en hexagram aanbidders). Het koninkrijk van satan is een verdraaid kopie van het koninkrijk van God. In het koninkrijk van God is er goed en kwaad, in het koninkrijk van satan heeft hij ook goed en kwaad, wit en zwart. Satan wil het liefst dat christenen hem aanbidden, daar heeft satan 2000 jaar lang de kerk voor aangevallen om iedereen de pentagram te laten aanbidden. God voorzag dit en verwerkte de mystiek van pentagram en hexagram door een foute koning Shlomo (Shalomo) in de tempel en in de ondergrondse tempel (1Koningen 8;13) (mystiek) en zorgde er zo voor dat de Naam van Yeshua HaMashaich (Jezus Christus) daaraan verbonden is. Om zo de hele wereld tot een voetbank voor zijn zoon te maken en zodat iedere knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) is Redder en Heer en zodat de rots (Jezus) het beeld van Nebukadnezar (new world order) verwoest en de rots (Jezus) de hele aarde vult. Satan doet zich voorkomen als een engel des lichts. Satan wil op de troon van God zitten en over Zijn volgelingen heersen. Voor de vloed aanbad iedereen de ster, Yeshua (Jezus) zei in de eindtijd zal het net zo gaan als voor de vloed. Yeshua haMashiach (Jezus Christus) is Heilig omdat hij nooit gezondigd heeft en werd geofferd en zijn bloed kwam op de verzoendeksel Crucifixion Scene waardoor nu iedereen die een pentagram aanbid eerst moet zeggen Yeshua (Jezus) is Redder en Heer. Iedereen die “heilig” is (pentagram of hexagram aanbidders) zal de verdrukking in gaan en geofferd worden gelijk Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) Heilig is en geofferd is. Hetgeen wat heilig is voor God moet worden geofferd en hetgeen wat niet heilig is moet worden gelost (zie thora). Yeshua (Jezus) is mijn losser. Pentagram aanbiddende christenen wanen zichzelf veilig (Openbaring 18;7). Vleselijke christenen denken dat ze het niet goed doen en pentagram christenen denken dat ze goed doen maar in Openbaring 2-3 staat duidelijk dat gemeenten die denken goed te doen het slecht doen in de ogen van God en gemeenten die denken dat ze het niet goed doen, doen het juist goed.

Voor christenen die de pentagram aanbeden hebben: Yeshua haMashiach (Jezus Christus) werd door satan verleid in de woestijn na zijn 40 dagen vasten (Mattheus 4;1-11, Lukas 4;2-12) in deze tekst wordt uitgelegd dat als een christen satan gaat aanbidden door een ster (pentagram of hexagram) hij/zij daardoor goed kan spreken over de bijbel, elk woord dat uit de mond Gods komt is tot voedsel voor de mens, dat hij/zij gedragen wordt (door demonen van satan) waardoor hij/zij niet kan zondigen, ze zijn dan in staat om demonische manifestaties door Beëlzebub te doen (ik heb dit bewezen door deze gebeden te bidden in gedachten in de aanwezigheid van Nikolaïten), dat hij/zij geaccepteerd wordt onder andere ingewijden (dit was de verleiding van satan dat dan de Farizeeërs en Sadduceeërs Hem zouden accepteren als Mashiach (christus) als Hij van de tempel af zou springen), dat hij/zij macht krijgt over andere mensen (macht door middel van pentagram of hexagram, door demonische manifestaties van Beëlzebub, door vervloekingen, en door een perverse geest / geest van zelfvernedering (Kollezensen 2;18) op andere te leggen), satan is de heerser over de aarde nu, satan staat achter elke koning (Echeziel 28;11-19), staatshoofd en verleide Yeshua daarmee. Hitler heeft het vaticaan weer een eigen staat gemaakt en daarmee heeft de paus (keizer) weer de zetel van de macht terug gekregen, nu staat satan ook weer achter de paus net als voor de tijd van Napoleon. Het vaticaan pocht ook met dat zij in al de kerken in de wereld hun macht hebben doordat ze overal hun sekten van Nikolaïten hebben. Als je christen wordt heb je een tegenstander (satan) en heb je tegenstand en in die beproeving volharden we, maar als je een pentagram in een achterkamertje op een onreine plek aanbid (Mattheus 24;23,26, Marcus 13;21-27, Lucas 17;23) ervaar je verlichting omdat de tegenstander (satan) je niet meer ziet als een vijand omdat je voor hem geknield heb en moet hij je helpen met zijn demonen, die christenen denken super christenen (2Korinthiërs 11;5,13-15,20) te zijn maar het zijn Nikolaïten en in hun sekte worden ze van alles voorgelogen. Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) werd beschuldigd dat Hij demonen uitdreef met demonen (Matteus 12;24, Marcus 3;22, Lucas 11;15) en dat is nu precies wat pentagram aanbiddende christenen doen. Daarom zien we niet meer van die wonderen zoals uit de tijd van de apostelen.

God red de joden niet omdat ze goed doen maar omdat Zijn Naam aan hun verbonden is. Dus de joden doen fout, wat doen ze fout? kabbala, hexagram mystiek en samen met de nakomelingen van Esav, de Idomieten, zitten ze in de synagogen van satan. Idomieten zeggen dat ze joden zijn maar ze zijn het niet maar ze zijn van de synagogen van satan. Joden zoeken naar mensen die ze kunnen bekeren tot proseliet (jodengenoot) en maken van die persoon een zoon van Gehinom (hel) dubbel zo erg als zij zelf zijn (Matteus 23;15). Wat doen christenen fout? sekte van Nikolaïten (Openbaring 2;6;15), Jesuiten, vrijmetselaarij, pentagram mystiek en ze verdiepen zich in de diepten van satan (Openbaring 2;24) en hoereren God met Jezabel (Openbaring 2;20).

Nadat de Meshiechiem (christenen) in 120 na Chr. uit de synagogen waren gezet door een proseliet Rabbi uit die tijd hebben de joden uit de synagogen van satan (dus joden die zeggen dat ze joden zijn maar het niet zijn) de leer van Bileam (Numeri 2525;1-3) op de christenen toegepast door de christenen de vervangingsleer (alle bijbelse feesten en dagen en tradities waar G-ds zegen op rust te vervangen door heidense feesten en dagen en tradities) toe te passen zodat G-d boos wordt op de christenen. Zodat de christenen snel in de sekte van de Nikolaïten terecht komen.

Mattheus 24;26. Daarom, indien men tot jullie zal zeggen dat Hij in de woestijn is, ga niet. Of dat Hij in een geheime onreine kamer is, gelooft het niet.
Als iemand zegt de christus is daar of hij is hier loop ze niet achter na ga er niet heen.

Johannes 14;15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. Johannes 14;21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Waarom doen jullie zijn geboden Lukas 14;26, Johannes 12;25 niet?!?

1Korinthiers 1;21 En dat is omdat de wijsheid van Elohiem (God, Goden) niet door de wijzen van deze wereld erkend is, en daarom is het de wil van Elohiem (God, Goden) dat door Zijn ‘dwaasheid’ zij gered worden die geloven.

ps. Jezelf haten (Lukas 14;26, Johannes 12;25) is iets wat je in gebed doe en heb je naasten lief gelijk als jezelf (Leviticus 19;18, Matteüs 5;43, 22;39, Marcus 12;31, Lucas 10;27, Romeinen 13;9, Galaten 5;14, Jakobus 2;8) is iets wat je in praktijk doe. En je kan je broeders beter helpen doordat je ego niet in de weg staat en je met agape liefde hun kan discipelen (Lukas 14;27).

samenvatting:
aanbidding van ster waarschuwing
Mattheus 5;13, 24;26 Marcus 9;50 Lukas 14;34,35 Kollezensen 2;18

hoe te voorkomen dat je een ster gaat aanbidden
Matheus 10;37,39, 16;24,25, Marcus 8;34,35 Lukas 14;26, Johannes 12;25

in diverse vertalingen hebben ze (Nikolaïten) dit weg gehaald
zie 2Petrus 3;16 Zoals in al zijn brieven hij daarover spreekt. Er staan enige dingen in die moeilijk te begrijpen zijn, dingen die door sommige lieden verdraaid˚ worden met als gevolg hun eigen ondergang, Ze doen dat trouwens ook met andere uitspraken van Elohiem (God, Goden).

Download-link hier onder : :)

Dagelijkse gebeden, Messiaanse versie update: 30-04-2016

Dagelijkse gebeden, Messiaanse versie MP3 NIEUW

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)

Star of Bethlehem

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Oorlog op aarde – Derek Prince

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (4 votes cast)

Israel Palestinian Conflict: The Truth About the Peace Process

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)

The Harbinger II THE ISAIAH 9:10 EFFECT

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Sinai Connection by Michael Rood

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

The Great Secret of Solomon’s Temple – By Michael Rood

Bekijke alle films »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)