Hoeksteen en het Verschrikkelijk Grote Kwaad van de joden

Gevallen christenen zullen zeggen: Heere Heere ik heb U toch gediend, ik heb wonderen en tekenen gedaan in Uw Naam (in de mystiek ben ik jezus). Yeshua zal zeggen je hebt mij niet gediend ik heb je niet gekend (Matheus 7;22-23). Wie hebben ze dan wel gediend? Dat ligt er een beetje dik bovenop, ze hebben indirect de kabbalistische joden gediend die de profeten gedood hebben (Mattheus 23;31-33) en ook Yeshua HaMashiach ter dood veroordeeld hebben en welke hun vaderen eren (voorouder verering in kabbalah) die dit gedaan hebben. Moslim religie is er om joden te tergen (Deuteronomium 32;21 Romeinen 10;19) maar ze tergen ook christenen, omdat gevallen christenen joden dienen, terwijl christenen joden jaloers moeten maken! Christenen zeggen de joden zijn blind voor het evangelie, pot verwijst de ketel dat die zwart ziet. Joden weten wel beter, ze geloven niet in het evangelie van Yeshua omdat ze de mystiek van Salomo in Babylon aangepast hebben toen ze de belofte, het maken van hoekstenen afgewezen hebben. Joden weten dat gevallen christenen hun dienen, dat is de reden waarom ras echte uit de vrouwelijke bloedlijn kabbalistische joden geen christenen worden. Wie hebben er het meeste baat bij dat iedereen in de wereld in de ontwaking zit? Joden! En dat dan iedereen z’n knie buigt en met z’n tong belijdt dat Yeshua is Redder en Heer dat maakt hun niet uit. Iedereen die op een onreine plek (Bijbelvers) iets aanbeden heeft en een wit licht gezien heeft zit in het koninkrijk van de joden (Romeinen 11;23-24). Wie vallen nu al 2000 jaar het christendom aan? Wie wijzen nu Yeshua HaMashiach af? Wie willen zijn Naam niet uitspreken (YHWH – Yeshua HaNatsri WeMelech HaJehoediem – Jehovah)? Als de kabbalistische joden hun belofte in gaan in de originele mystiek van Salomo door Yeshua HaMashiach aan te nemen, wanneer daarna YHWH (Jehovah) de geestelijke wereld weer omkeert naar de originele geestelijke wereld van voor de vloed (Bijbelvers), wie zijn de joden dan in de sabbats-millenium? Wat is Kabbalah (begint bij: Jozua 23;7 Jozua 23;12-13 Jozua 23;16 Ezra 9;1-2 Ezra 9;6 Ezra 9;14 Jeremia 11;11 Jeremia 11;15 Jesaja 1;3-5 Jesaja 28;14-15 Psalm 106;34-43 Lukas 11;44 Lukas 11;52) en waarom de vrouwelijke bloedlijn bij joden zo belangrijk is (als je moeder joods is ben je joods en anders niet!) in tegenstelling tot de mannelijke bloedlijn van Adam tot Yeshua HaMashiach? En zoals de familie naam normaal van vader op zoon overgaat. Waren Kanaänieten niet Nephiliem? Wat hebben de joden met de Originele Mystiek van Salomo gedaan (het maken van Hoekstenen) in Babylon en waarom is hun takanot in de talmut precies omgekeerd aan de Tora en Tenach (Matheüs 15;1-9 Markus 7;1-13)? Waarom was er na profeet Daniel 500 jaar profetische stilte? Terwijl als de bouwlieden (de joden) het bouwen van de hoekstenen niet hadden afgewezen in de Babylonische ballingschap er tienduizend maal tienduizend profeten in die periode hadden rondgelopen. Moshe zei: ik zou willen dat jullie allemaal profeteerden (Leviticus 1Korinthe 14;1). Zei Yeshua niet tegen de farizeeërs hoelang moet ik jullie nog verdragen verdraaid en verkeerd geslacht (Matheus 17;17, Lukas 9;41, Filippenzen 2;15) en als jullie Abrahams kinderen waren hadden jullie mij wel verstaan maar jullie doen niet zoals Abraham omdat jullie kinderen van Satan zijn (Johannes 8;39 , 44). Zijn de huidige ras echte uit de vrouwelijke bloedlijn joden niet de farizeeërs van toen die Yeshua HaMashiach ter dood veroordeeld hebben. Hebben de Katholieken ook niet de belofte van God afgewezen om hoekstenen te maken. Had Yeshua niet weer de deur naar de belofte open gemaakt ondanks dat de joden de mensen tegen houden de belofte in te gaan (Lukas 11;52). Pochen de joden daar ook niet mee: de katholieken hebben een klein beetje ons kunnen evenaren in het verschrikkelijke grote kwaad wat wij hier op aarde aangericht hebben? (Protocols of Zion en net als in Ezra 9;6 Jeremia 30;14,15)

Continue reading