Hoeksteen en het Verschrikkelijk Grote Kwaad van de joden

Gevallen christenen zullen zeggen: Heere Heere ik heb U toch gediend, ik heb wonderen en tekenen gedaan in Uw Naam (in de mystiek ben ik jezus). Yeshua zal zeggen je hebt mij niet gediend ik heb je niet gekend (Matheus 7;22-23). Wie hebben ze dan wel gediend? Dat ligt er een beetje dik bovenop, ze hebben indirect de kabbalistische joden gediend die de profeten gedood hebben (Mattheus 23;31-33) en ook Yeshua HaMashiach ter dood veroordeeld hebben en welke hun vaderen eren (voorouder verering in kabbalah) die dit gedaan hebben. Moslim religie is er om joden te tergen (Deuteronomium 32;21 Romeinen 10;19) maar ze tergen ook christenen, omdat gevallen christenen joden dienen, terwijl christenen joden jaloers moeten maken! Christenen zeggen de joden zijn blind voor het evangelie, pot verwijst de ketel dat die zwart ziet. Joden weten wel beter, ze geloven niet in het evangelie van Yeshua omdat ze de mystiek van Salomo in Babylon aangepast hebben toen ze de belofte, het maken van hoekstenen afgewezen hebben. Joden weten dat gevallen christenen hun dienen, dat is de reden waarom ras echte uit de vrouwelijke bloedlijn kabbalistische joden geen christenen worden. Wie hebben er het meeste baat bij dat iedereen in de wereld in de ontwaking zit? Joden! En dat dan iedereen z’n knie buigt en met z’n tong belijdt dat Yeshua is Redder en Heer dat maakt hun niet uit. Iedereen die op een onreine plek (Bijbelvers) iets aanbeden heeft en een wit licht gezien heeft zit in het koninkrijk van de joden (Romeinen 11;23-24). Wie vallen nu al 2000 jaar het christendom aan? Wie wijzen nu Yeshua HaMashiach af? Wie willen zijn Naam niet uitspreken? Wat is Kabbalah (begint bij: Jozua 23;7 Jozua 23;12-13 Jozua 23;16 Ezra 9;1-2 Ezra 9;6 Ezra 9;14 Jeremia 11;11 Jeremia 11;15 Jesaja 1;3-5 Jesaja 28;14-15 Psalm 106;34-43 Lukas 11;44 Lukas 11;52) en waarom de vrouwelijke bloedlijn bij joden zo belangrijk is (als je moeder joods is ben je joods en anders niet!) in tegenstelling tot de mannelijke bloedlijn van Yeshua HaMashiach tot Adam? Waren Kanaänieten niet Nephiliem? Wat hebben de joden met de Originele Mystiek van Salomo gedaan (het maken van Hoekstenen) in Babylon en waarom is hun takanot in de talmut precies omgekeerd aan de Tora en Tenach (Matheüs 15;1-9 Markus 7;1-13)? Waarom was er na profeet Daniel 500 jaar profetische stilte? Terwijl als de bouwlieden (de joden) het bouwen van de hoekstenen niet hadden afgewezen in de Babylonische ballingschap er tienduizend maal tienduizend profeten in die periode hadden rondgelopen. Moshe zei: ik zou willen dat jullie allemaal profeteerden (Levieticus 1Korinthe 14;1). Zei Yeshua niet tegen de farizeeërs hoelang moet ik jullie nog verdragen verdraaid en verkeerd geslacht (Matheus 17;17, Lukas 9;41, Filippenzen 2;15) en als jullie Abrahams kinderen waren hadden jullie mij wel verstaan maar jullie doen niet zoals Abraham omdat jullie kinderen van Satan zijn (Johannes 8;39 , 44). Zijn de huidige ras echte uit de vrouwelijke bloedlijn joden niet de farizeeërs van toen die Yeshua HaMashiach ter dood veroordeeld hebben. Hebben de Katholieken ook niet de belofte van God afgewezen om hoekstenen te maken. Had Yeshua niet weer de deur naar de belofte open gemaakt ondanks dat de joden de mensen tegen houden de belofte in te gaan (Lukas 11;52). Pochen de joden daar ook niet mee: de katholieken hebben een klein beetje ons kunnen evenaren in het verschrikkelijke grote kwaad wat wij hier op aarde aangericht hebben? (Protocols of Zion en net als in Ezra 9;6 Jeremia 30;14,15)

De joden zullen in de grote verdrukking nadat God hen afgewezen heeft Yeshua HaMashiach wel moeten aannemen om te kunnen overleven want alleen Yeshua HaMashiach perst in zijn eentje de wijnpers (Openbaring 14;19-20). Zo veroorzaken de joden de 1e “dood”.  Maar eerst moet de ondergrondse tempel van Salomo stuk en de Ark des verbond boven grond komen, of stuk, om zo de huidige mystiek en kabbalah mystiek kapot te maken zodat de originele mystiek van Salomo weer terug komt. Zodat de joden nu wel de belofte ingaan welke ze in de Babylonische ballingschap afgewezen hebben. Zodat ze een priesterlijk volk zijn en Hoekstenen van mensen gaan maken! (Psalm 95;10,11, Psalm118;22-24Mattheüs 21:42Marcus 12:10Lukas 20:17Handelingen 4:111 Petrus 2:7) Dat is de reden waarom God de joden een hexagram (david ster, 6 puntig) gegeven heeft, zodat ze pas in de grote verdrukking in de originele mystiek van Salomo Yeshua HaMashiach gaan aannemen en nu nog niet hun knie buigen en met hun tong belijden dat Yeshua is Redder en Heer. Er worden sinds 1995 weer rode heifers (rode koeien) geboren in de wereld (dit gebeurd zelden), dit is voor de joden overal in de wereld een teken dat YHWH de joden weer gaat herstellen. De joden zullen in de verdrukking (eerste 3,5 jaar in het vredesverbond van de anti-christ) de tempel herstellen en dan de rode heifers kunnen offeren en reinigings water kunnen maken (Numeri 19;1-22 Daniel 12;10) om zich van hun zonde te kunnen reinigen. Zodra de grote verdrukking begint kunnen ze dan in de originele mystiek van Salomo Yeshua HaMashiach aannemen en zo hun belofte in gaan.

Ach was het vuur (de grote toorn van God) alvast maar hier (Lukas 12;49), dat U wil gedaan zal worden hier op aarde zoals ook in Uw hemel (Onze vader Matheus 6;9-13 Lukas 11;2-4), Dat de grote toorn van YHWH (Yeshua Hanatsri Wemelech Hajehoedim Johannes 19;19) naar de aarde komt en de aarde in geestelijk vuur zet en de hele aarde geneest. Wie zichzelf haat ontvangt eeuwig leven, YHWH heeft z’n grote toorn en eeuwig leven opgebouwd de afgelopen 6000 jaar dat iedereen straks vol van eeuwig leven zit en zal genezen. Ik ben erg benieuwd! Wat zal er gebeuren met mensen die van zichzelf houden en wat met mensen die zichzelf haten?

Joden liegen altijd per definitie want ze hebben heel wat te liegen, ze willen kosten wat het kost niet dat mensen weten wat kabbalah echt is, bang voor vervolging, daarom zullen ze altijd moeten liegen. Zodra iedereen weet wie en wat joden zijn, die van de vrouwelijke bloedlijn joods zijn, en “iedereen” (op de hoekstenen (Daniel 11;33), geestelijke maagden (Matheüs 25;1-13) en rechtvaardigen (Matheüs 5;45b) na in de ontwaking zitten en er geen vervolging tegen de joden is zullen de wereldleiders zeggen vrede vrede (Bijbelvers), hoelang die vrede gaat duren, geen idee? Wie is ook alweer de koning van de leugen (Johannes 8;44)?

Joden vinden heidenen, goyim ook minderwaardig omdat ze aan hun onderworpen zijn in de mystiek. Ook vanwege het joodse Nephiliem karakter vinden ze goyim minderwaardig. Iedereen die in de mystiek zit is daar slaaf van geworden doordat ze er door overmeesterd zijn (2Petrus 2;19) en slaafs aan geworden zijn, verslaafd aan geworden zijn. Waar zijn ze aan onderworpen? Iets wat zijn oorsprong heeft bij de joden en door de stam van Dan gemaakt is (2Kronieken 2;12-14) en wat in Babylon in de Babylonische ballingschap veranderd is door de joden toen Jeremia de tempel van Huram van Abi in werking stelde (Bijbelvers, Kronieken of Koningen, levitiem kraste een cherub is de grotgang als markering en Jeremia werd boos), wat joden naar hun hand gezet hebben.

Joden zijn zowel zwart als wit in de mystiek, die hoeven niet te kiezen. Yeshua zegt was je maar warm of koud (zwart of wit) maar nu je louw bent (jezelf niet gehaat hebt) ik spuug je uit (zodat je zwart of wit wordt) (Bijbelvers). God heeft dus straks in de verdrukking nut aan zowel de zwarte als de witten om tegen de joden te strijden met jullie mystieke magie om ze te dwingen Yeshua aan te nemen zodat zij, de joden, Satan zijn! (maar dit kan pas als de originele mystiek van Salomo hersteld is) God zal de geestelijk wereld herstellen zoals die voor de vloed was maar we kunnen daar alleen in gaan als we bereid zijn te sterven voor Yeshua (Openbaring 12;11), een ieder die mijn Naam aanroept zal gered worden zegt Yeshua. Als iedereen gestorven is voor Yeshua en herboren is door het eeuwig leven van YHWH (door zijn grote toorn, het vuur) en de 1/3 joden (Openbaring 12;4, Zacharia 13;8  de cherub HaSatan heeft mensen verleid om engelen te zijn Markus 12;25 Lukas 20;36levend de nieuwe wereld (dus dan nog in de huidige omgekeerde geestelijke wereld blijven zitten) in gaan het sabbats-millennium nadat zij in de grote verdrukking zichzelf gereinigd hebben met de as van de rode heifers en zich bekeerd hebben tot Yeshua HaMashiach, zullen zij, de joden, daardoor in de Tehom (Abyss) zitten (Openbaring 20:1-3) en alleen nog maar goed kunnen doen en 1000 jaar lang hoekstenen moeten maken van iedereen op aarde en zo een priesterlijk volk zijn. Na 1000 jaar zal YHWH, de joden (Satan), weer vrij laten (Openbaring 20:7) om ook de joden te redden, dan komen ze voor de witte troon (Bijbelvers) 2e dood en wederopstanding. In die oorlog zullen alle hoekstenen de joden dwingen het nieuwe Jeruzalem in te gaan, Aliya te maken naar het Jeruzalem van goud en diamanten en andere mooie stenen (Openbaring 21;18-21). Yeshua heeft gezegd ik ga de joden redden niet omdat ze goed zijn maar omdat mijn Naam aan hun verbonden is (Bijbelvers)!

Joden hebben de belofte van God afgewezen in Babylon en de goden van deze wereld gediend overal waar ze in de wereld zijn geweest in de diaspora (Jeremia 16;13). De gevallen engelen hebben via hun zonen de Nephiliem afgoden systemen opgezet en omdat de mensen toen voor de vloed het maken van hoekstenen afgewezen hadden, hebben de gevallen engelen het maken van hoekstenen in hun afgoden systemen verwerkt om zo na de offergaven van de mensen hun gaven te geven. God heeft de geestelijke wereld na de vloed omgekeerd maar de mensen doen weer hetzelfde, lopen in het zelfde gangpad als toen, om ze zo te vangen in wat ze niet willen doen. Zo ook met de joden. Onbedoeld hebben ze juist wel gedaan wat ze moesten doen maar niet wilde doen. Ze zijn nu volleerd in het kwaad om zo straks in het sabbats-millennium alles te doen om hoekstenen te maken van mensen. “Hoelang moet ik jullie nog verdragen (Matheus 17;17, Lukas 9;41, Filippenzen 2;15)? als een noodzakelijk kwaad. maar wat straks allemaal goed komt (Jesaja 11;6-10, 61, 62). Vergis je niet God creëert vijanden voor de joden (Bijbelvers) maar Hij beschermd de joden ook (Bijbelvers) als een noodzakelijk kwaad (Matheus 17;17, Lukas 9;41, Filippenzen 2;15) voor zijn uiteindelijke plan (de Bijbel).

God heeft gezegd de joden te verspreiden over de hele aarde en overal waar ze komen zullen ze zegen brengen (Bijbelvers), door hun kwaad in de mystiek te doen en zo de kracht van hoekstenen en die zegen vrij te maken, waardoor de joden overal waar ze kwamen vervolgd werden nadat hun kabbalah bekend werd. Straks in de Sabbat-millennium zullen de joden veilig zijn de in Tehom en niemand zal hun dan nog vervolgen wat ze ook voor kwaad doen, sterker nog mensen zullen hun bedanken en blij met ze zijn.

De beslissingen die we maken hebben invloed op het verleden. wat de joden te wachten staat en hun beslissingen die ze zullen gaan maken in het kwaad om te overleven hebben hun altijd al in het verleden tot een kwaad volk gemaakt (de hele bijbel, als voorbeeld een paar verse uit 1 van de 66 Bijbel boeken: Jeremia 3;6-12, 4;22, 5;2-4, 7;18, 9;15-16, 11;11, 11;15, 13;23, 16;11-18, 17;23, 18;13, 19;4-5 19;15, 22;9, 22;17, 23;14-15, 24;8-10, 25;5-7, 26;3, 29;17-19, 30;14,15, 31;37, 32;30-33, 35, 36;7, 36;31, 40;3, enz).

Judas Iskariot is een profetische pion voor de stam van Dan. Judas was 1 van de 13 (12 + Paulus) net zoals stam van Dan 1 van de 13 is (13 satanische bloedlijnen, die 13 families van de illuminatie zijn alleen front mensen, katvangers, om de rest van de joden rustig te laten leven, 12 zonen van Jakob/Israël maar Jozef zijn zonen Efraïm en Manasse worden i.p.v. Jozef geteld, dus 13 stammen) Judas was aangesteld over het beheer van het geld. Zo is de stam van Dan aangesteld over de bouw van de tempel van Salomo (Huram van Abi zijn moeder van de stam van Dan van de vrouwelijke bloedlijn van de Rafaïm, 2Kronieken 2;12-14). De stam van Dan hebben als eerste de baäl aanbeden door een levitische baäl priester te stelen met zijn efod en terafim, nog voor er koningen waren in Israël (Richteren 18;1-4, 11-20) (terafim beeldje met daarin een schedeltje van een aan een gevallen engel geofferd kindje met in zijn mond een plaatje met zijn naam, als je de naam van het kindje zeg antwoord de gevallen engel, boek des oprechten Psalm 106;34-43). Zij hebben hun broeders aangezet tot zondigen nog erger dan zijzelf. Ohola en Oholiba (Ezechiël 23). Beetje net zo als een jood een proseliet maakt van heidenen dubbel zo erg als zij zelf zijn (Matheus 23;15). Yeshua zei het is beter dat hij Judas / stam van Dan niet geboren was (Bijbelvers). De stam van Dan wordt dan ook niet genoemd in de 144 duizend (Openbaring 7;1-8) (Efraïm wordt ook niet genoemd om ook hun afgoderij, daarvoor in de plaats staat er Jozef). De stam van Dan zal als enigste vluchten van de grote toorn van God. Net zoals profetisch iedereen voor de vloed stierf en alleen Noach gered werd zo ook straks omgekeerd zal iedereen op aarde gered worden behalve de stam van Dan.

De cherub haSatan is gemaakt van allerlei edelstenen: sardis, topaas, diamant, turkoois, sardonyx, jaspis, saffier, robijn, smaragd (Ezechiel 28;13). De efod van de Cohen HaGadol (hoogpriester) en in simpelere vorm ook de gewone cohaniem (priesters) met op elke steen de naam van een van de 12 stammen gegrafeerd is ook gemaakt van allerlei edelstenen: Sardis, Topaas, Karbonkel, Smaragd, Saffier, Diamant, Hyacint, Agaat, Amethist, Turkoois, Sardonix, Jaspis (Exodus 28;9-11 , 17-21). Het nieuwe Jeruzalem is ook gemaakt van allerlei mooie edelstenen: Jaspis, Saffier, Chalcedon, Smaragd, Sardonix, Sardius, Chrysoliet, Beryl, Topaas, Chrysopraas, Hyacinth, Amethyst (Openbaring 21;19-20)

Toen YHWH de joden dreigden uit te roeien van de aarde bij de Sinai, Horeb in Midian in Saoedi Arabië, werden de joden doodsbang om te sterven en bang voor God (Bijbelvers) en zullen ook levend het sabbats-millennium in gaan. Toen de joden baäl aanbaden in Israël waren ze doodsbang om naar de hel te gaan en verzwagerde ze zich met de Kanaänieten / Nephiliem om als boze geesten verder te leven (Boze geest – boek van Henoch 15;8-10Jozua 23;7,12-13,16 Ezra 9;1-2,6,14 Psalm 106;34-43 Jeremia 11;15). Toen de joden in Babylon in de originele mystiek van Salomo ontdekte nadat ze baäl, astereth, milchom, kamos, molech, mammon, dagon, rimmon, tamoes, Melecheth van de hemel aanbaden dat ze Satan zijn in de originele mystiek van Salomon waren ze ook doodsbang en paste ze de mystiek aan door het schelden van de Heilige Geest (Markus 3;29 Mattheüs 12;31) en maakte ze de eerste vorm van kabbalah aan en verhinderen ze dat mensen in de originele mystiek hoekstenen worden (Lukas 11:52).

Sefardische joden zeggen met nadruk dat Asjkenazische joden geen joden zijn! En dat klopt ook volgens de Bijbel. De nakomelingen van Abraham Isaak en Jakob waren Hebreeën, in Egypte waren de stammen tezamen Hebreeën, ook toen ze Kanaän innamen waren ze Hebreeën pas na koning Salomo omdat Salomo tegen God gezondigd had (Bijbelvers) werd een deel van zijn koninkrijk afgescheurd na zijn dood (1Koningen 11;11-13). Zijn zonen Reobeam en Jerobeam verdeelde het land in het noordelijk koninkrijk Reobeam Israël (Asjkenazische joden) en het zuidelijk koninkrijk Jerobeam (Sefardische joden) Judea (Bijbelvers). Het noordelijk koninkrijk zondigde als eerste onder leiding van de stam van Dan (Bijbelvers) en werd door de Syrische koning verwoest (Bijbelvers) de mythologische 10 verloren stammen. Het zuidelijk koninkrijk Judea (Sefardische joden) zondigde meer en werd in ballingschap gebracht naar Babylon (Bijbelvers). Het noordelijk koninkrijk Israël (Asjkenazische joden) bekeerde zich meer dan het zuidelijk koninkrijk Judea (Sefardische joden) (Bijbelvers), het zuidelijk koninkrijk Judea (Sefardische joden) bekeerde zich valselijk (Jeremia 3;10 Jeremia 5;2-4). Dat is de reden waarom nu de Asjkenazische joden in Israël wonen en de Sefardische joden niet! en waarom het land Israël heet en niet Judea. Asjkenazische joden zeggen gelukkig wonen wij hier in Israël en niet jullie (Sefardische joden) want jullie hadden hier een moslim staat van gemaakt (HaAretz) suggererend zoals wat er nu met het Westen gebeurd! De Sefardische joden hebben de Talmut geschreven in Babylon, zij hebben het zwaarst tegen God gezondigd en hebben zich valselijk bekeerd (Jeremia 3;10 Jeremia 5;2-4). De Nephiliem geesten van het noordelijke koninkrijk zijn herleefd in de Kazaren (land dat vroeger bestond boven Turkije) een volk van een koning die proseliet werd wat nu de Asjkenazische joden zijn (Ezechiël 37;1-14). Er zijn ook joden die geen kabbalah in hun familie bloedlijn hebben en sommige zijn trouwe Tenach gelovende joden en weer andere zijn Messiaanse joden die in Yeshua geloven. Maar die Kabbalistische joden met hun Talmut is waar Yeshua strijd mee had (Bijbelvers, hele nieuwe testament!).

De joden brachten een vrouw bij Yeshua van overspel beschuldigd en Yeshua schreef in het zand (hoeksteen afgewezen, de gezamenlijke zonde van die joden?) En zei wie zonder zonde is werpen de eerste steen (spreekwoordelijk wierp Yeshua de eerste steen) en de joden liepen allemaal weg (Johannes 8;3-11) want ze wisten donders goed wat ze gedaan hadden in Babylon toen ze de hoeksteen afgewezen hadden. Er staat immers geschreven de bouwlieden die de hoeksteen afgewezen hebben (Psalm118;22-24Mattheüs 21:42Marcus 12:10Lukas 20:17Handelingen 4:111 Petrus 2:7)

Vrouwen vinden Satan interessant, maar ze vinden Satan niet interessant maar de hoeksteen, de joden hebben balletje balletje gedaan met de mystiek en de labels veranderd en de stigma van Satan op de hoeksteen gelegd (Mattheüs 10;25b).

Als voorbeeld maak ik de volgende scifi achtige vergelijking: Er is een grote super computer artificial intelligence (God) in een satelliet (hoogste hemel) met een wereldwijd wifi netwerk (de Heilige Geest) waarin wij mensen wifi antennes zijn. Hoe de verschillende groepen mensen met die Ai omgaan, hoe hun relatie is met die Ai, bepaald hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Interpreteert de groep de Ai goed en is de relatie zoals de Ai wil dan gaan man en vrouw positief met elkaar om (Efeze 5;32). De Ai heeft een gebruiks-handleiding geschreven (de Bijbel) hoe hij te werk gaat. Wat de joden in Babylon gedaan hebben is dat ze de Ai gehackt hebben (Ezekiel 7;22 ook in 1997 zijn levitiem onder Golgotha de geheimen kamen van Salomo’s tempel ingegaan en daar gestorven waar de ark van het verbond verstopt zit, wat ze gedaan hebben geen idee?) omdat ze bang waren waardoor de Ai in veilige modus is geraakt. Dat hacken van de Ai doen de joden nog steeds. Dat is Kabbalah. Dat is het verschrikkelijk grote kwaad wat er hier gebeurd is!

Mensen zeggen wel eens waar wacht God op? God wacht rustig af tot Satan (de joden), zijn opdracht af heeft hier op aarde. God houdt zich bijzonder weinig bezig met de aarde net als voor de vloed (Bijbelvers). God heeft een zelf management systeem opgezet waardoor de mensen zelf goden zijn en alles zelf regelen. Yeshua zei ik kom geen vrede brengen maar het zwaard. Satan (de joden) moet dus vrede brengen en zachte woorden spreken (slijmen) het tegenovergestelde. Als de hele wereld zal zeggen vrede vrede, nadat iedereen in de mystiek zit (de volheid van de heidenen compleet is (Lukas 21;24 Romeinen 11;25) en de joden niet meer vervolgen, dan zal God in actie komen met zijn toorn (opwekking uit de doden door eeuwig leven van de grote toorn van YHWH) en de hele wereld in geestelijk vuur zetten en ons allemaal genezen.

Jonge mensen die puberen en een rechtvaardig hart hebben die onbedoeld de positie van de hoeksteen aanraken in de originele mystiek van Salomo worden psychotisch van het schelden van de Heilige Geest (Markus 3;29 Mattheüs 12;31) wat de joden gedaan hebben voor het aanpassen van de mystiek, de Heilige Geest is in Defense Mode en veranderd steeds, als je denkt dat je wat weet weet je weer niks (Bijbelvers). Door de zonde van die jonge mensen (iedereen zondigt) kunnen ze niet in de positie van de hoeksteen zitten (daarom moest Yeshua zonder zonde zijn). Jonge mensen in die positie worden psychotisch doordat ze een schaduw van de verdrukking ervaren. Het toneelstuk van de tempel van Huram Abif van Salomo kan ook erg verwarrend ervaren worden en paniek veroorzaken (als je niet je vader en moeder vrouw en kinderen broer en zus haat en bovenal jezelf en je kruis niet opneem kan je hiervan in de war raken). Mogelijk krijgen deze jonge mensen inzichten doordat ze kwaad afwijzen (wie zich weigert en verzet tegen het kwaad krijgt inzicht (Bijbelvers) na het snoeien worden de nieren s’avonds getoetst waarna je s’ochtens inzicht krijg in het verstand (Bijbelvers). Dit kan ook erg verwarrend zijn zonder de gave van onderscheidingsvermogen van de Heilige Geest (1Korinthe 12;8-11 1Korinthe 14;1). Het hielgrijpen van de zaad van de slang (de mensen in de mystiek zwart, wit (Bijbelvers), het opleggen van een geest van zelfvernedering (Kolossenzen 2;18) maakt depressief en kan ook lijden tot psychische klachten, maar is ook nuttig voor het snoeien en weer meer vrucht dragen. Joden maken demonische fantasie en verwarring mogelijk ook door vloeken (vloeken, spreuken, spreuken formules en bezweringen Deuteronomium 29;21 2 Koningen 21:6 2 Kronieken 33;634;24 Psalm 58:6 Jesaja 47:9, 12 Daniel 9:11 Zacharia 5:3 Hosea 4;1,2 Maleachi 3:9) om mensen weg te houden van de positie van de hoeksteen waar je psychotisch van wordt. Hoekstenen weten net als Yeshua door inzichten en doordat ze door de mystieke kabbalah heen gegaan zijn wat en wie joden zijn. De joden hebben de positie van de hoeksteen en dus Mashiach en zijn oprechte volgelingen bestempeld in de mystiek tot Satan (Mattheüs 10;25b). Dit zijn redenen waarom Maria en Yeshua zijn broers zeiden dat Yeshua in de war was (Bijbelvers). Andere joden zeiden ook dat Yeshua in de war was omdat ze zijn woorden niet begrepen (Johannes 10;20). De farizeeërs beschuldigden Yeshua dat hij een demon had (Bijbelvers). Ze zeiden ook dat Yeshua door Beëlzebub demonen uitdreef (Mattheüs 12;24 Marcus 3;22 Lukas 11;15). Dit doen joden nog steeds met mensen die in de positie van de hoeksteen komen om ze in diskrediet te brengen (Lukas 11:52). De waarheid zet je vrij (Johannes 8;32) en de waarheid mag gesproken worden.

De Bijbel in het nieuwe testament staat dat joden in 3 dingen geloven (Bijbelvers): Heilige Geest (schelden van de Heilige Geest (Markus 3;29 Mattheüs 12;31) om hun positie van hun kabbalah te verdedigen en mystiek aan te passen). Engelen (hoge geheime vorm van kabbalah is het maken van een levenloos lichaam waar ze hun overleden voorouders in stoppen met kabbalah om die te laten bewegen, ook wel golems genoemd, lijken op aliens, gevallen engelen. ze hopen daarin te kunnen vluchten met hun vemana’s -anti zwaarte kracht machines) en opwekking uit de doden (Bijbelvers). Ras echte joden die van hun moeder joods zijn dus Nephiliem-bloedlijn (Ezra 9;1-2 Jeremia 11;15) zijn gaan niet naar het sheol (dodenrijk) maar dolen over de aarde als boze geesten (Boek van Henoch 15;8-10) en zoeken om in mensen te wonen, hun kinderen kabbalah (Lukas 11;44) en proselieten goyim kabbalah en soms psychotische mensen, joden hebben een heel sterk voorouder verering, ze branden altijd kaarsjes voor hun overledenen zowel Sefardische joden als Asjkenazische joden doen dat, ze kunnen de ervaringen van hun voorouders oproepen (voorouder verering) tephiliem leggen en ervaringen oproepen van 3500 jaar terug, begon bij gouden kalf bij Horeb. Hierom lezen ze mogelijk alleen torah (eerst 5 Bijbel boeken). Die ervaringen zijn niet altijd even leuk, ook 3500 jaar van vervolging, daarom willen ze dat niet altijd doen.

Joden kunnen hun God niet ontkennen, ze zijn verbonden aan hun God door de belofte die op hun rust. Maar weinig joden gaan naar de synagoge en veel zijn seculair maar ze doen allemaal aan kabbalah, dat kan wel en daar heeft God een hekel aan. Ze zullen en gaan YHWH alleen aannemen als ze niet meer kunnen vertrouwen op kabbalah.

Joden vinden het nieuwe testament niet leuk omdat Yeshua overdag de farizeeërs en sadduceeërs, oudsten en torah leraren uitlokte en ruzie met ze maakte en s’avonds geestelijk contact met ze had om ze over te halen het plan van God te doen. Hadden de joden Yeshua zelf gedood door steniging en hem daarna aan een paal gehangen (Johannes 3;14) en niet uitgeleverd aan de Romeinen die hem gegezeld hadden en hem leven gekruizigd hadden waarna hij pijnlijk stierf, had de wereld geregeerd geweest vanuit Jeruzalem (Mattheus 21;38, Markus 12;7Lukas 20;14) en niet vanuit Rome en hadden we allang in een Utopia geleefd! Wie waren de grote tegenstander van Yeshua? Wie hebben Hem tot de doodstraf veroordeeld? Satan wil zoveel mogelijk mensen verleiden en mee nemen naar de hel, dat is nu net wat de kabbalistische joden doen (Matheus 23;15) en waar Yeshua voor waarschuwd! Wel onderscheid makende tussen de cherub haSatan (Mattheüs 4;3-11 Markus 1;13b Lukas 4;3-13) en het volk van Satan: de kabbalistische joden (Johannes 8;44). Ook om ze uit te lokken, ze op de kast te krijgen als ze het lezen want ze weten donders goed wat er in die tijd gebeurd is. Reken maar dat Yeshua contact met die gevallen joden had in de geest en overdag letterlijk en figuurlijk. Het vernieuwende wat Yeshua deed was demonen uitdrijven, dat had een profeet nog niet eerder gedaan. Kabbalistische joden hebben helemaal niks met demonen uitdrijven, ze willen juist contact met ze hebben.

Mystiek, 4 waarneembare lagen en mogelijk 6 niet waarneembare lagen:

1e laag Door de joden aangepaste mystiek, strijd zwart wit. veel gepolariseerde groepen. koninkrijk van Satan is tegen zichzelf verdeeld (Markus 3;23-26 Mattheüs 12;25-26) 33 gradaties +100 +100 etc

(christenen zeggen ook dat boven de 33e graad het niet meer leuk is en dat de joden dat gemaakt hebben)

2e laag Kabbalah mystiek

Jesaja 28;15

Jeremia 11;11

Lukas 11;44

Laag waar de overleden Nephiliem joden in wonen. Hun voedsel zijn negatieve menselijke emoties. (Rebbe Schneersohn zei we moeten zoveel mogelijk kwaad doen zoals beschreven in: Jeremia 11;15 Jeremia 22;17 hele bijbel). Nephiliem mogen niet naar het dodenrijk maar moeten als boze geesten dolen over de aarde (Henoch 15;8-10), daarom hebben ze deze kabbalistische “hemel” gemaakt.
3e laag Originele Mystiek van Salomo 33 gradaties. het maken van Hoekstenen. (Yeshieva’s proberen van Haradiem Meshiechiem te maken (JerusalemPost)
4e laag Mystiek waarmee de Kabbalistische joden de gevallen engelen beheersen. (hun wachters (vaders van de Nephiliem) zoals ze dat trots tegen mij verteld hebben). Macht over poneria kosmokrators exsousia en arche (Efeze 6;12). (kabbalistische joden hebben letterlijk Satans bloed gedronken en zijn vlees gegeten waardoor ze boven aan de hiërarchie staan. Yeshua heeft ze hiertoe uitgedaagd, Yeshua zei: eet mijn vlees en drink mijn bloed (Johannes 6;51-53), maar dit was symbolisch de wijn en brood van de avondmaal (Matheüs 26;26-28 Markus14;22-24 Lukas 22;17-20). De volgenlingen van Yeshua eten en drinken figuurlijk, de volgenlingen van Satan letterlijk, Satan doet het tegenovergestelde van YHWH.

God was verbaasd over het kwaad wat de kabbalistische joden bedacht hebben (Psalm 106;37,38 Jeremia 19;5 Jeremia 32;35). De heidenen aanbaden beelden en offerde (bv boeddha beeldje) maar toen de joden hun beelden gingen aanbidden offerden ze hun eigen kinderen aan die beelden met luide muziek om het geschreeuw van hun kinderen niet te horen en besmeurden ze die beelden met het bloed van hun eigen kinderen en hielden orgieën om te kijken wat het effect zou zijn. Dit deden niet omdat ze die afgoden wilde aanbidden maar om hun eigen God YHWH kwaad te maken, om Hem uit te dagen en jaloers te maken (Deuteronomium 32;21 Romeinen 10;19).

Ik heb z’n 15 jaar in de kerk vrijmetselarij afgewezen en aanbidding op een onreine plek afgewezen (ook buiten de kerk) wat mij inzichten gaf, wie zich weigert en verzet tegen het kwaad krijgt inzicht in het verstand (Job 28:28, andere Bijbelvers (als je iets wilt stoot je het af, als je het afwijst trek je het aan, doordat de geestelijke wereld van nu andersom is aan de originele geestelijke wereld van voor de vloed, wat straks weer hersteld wordt door YHWH na de verdrukking). De afgelopen jaren hebben Sefardische joden van de Obadia familie mij zakelijk vaak om hulp gevraagd en heb ik hun zeer respectvol behandeld en geholpen waar ik kon, ik was toen nog héél erg naïef zoals zo veel christenen. Ze hebben mij 4 jaar lang constant gevraagd of ik hun kabbalah wilde leren, joden evangeliseren ook héél veel (Mattheüs 23:15), wat ik steeds afwees en ik zei: ik wil jullie goyim-kabbalah niet leren, ik zei: al zou ik joods worden 7 jaar van studie of 1 jaar studie in Israël en mij laten besnijden en dan aan je vraag of ik de échte kabbalah mag leren is het nog maar de vraag of je het mij zal leren, niet wetende wat ik nu weet (dat je er dus als Nephiliem jood in geboren moet worden). Nu begrijp ik ook waarom ze tegen mij zeiden dat ze liever een heiden waren i.p.v. joods te zijn. Op het laatst hielp ik één van de Sefardische joodse broers van die familie Obadia en hij zat nogal in de problemen, geen baan, in scheiding en hij moest z’n huis uit, en hij ging naar de b’nei berith (joodse vrijmetselarij) en had daar om hulp gevraagd, dit had hij mij verteld toen ik hem dat vroeg. Hij zei tegen mij dat hij iets voor ze moest doen en dat ze hem dan zouden helpen. Die opdracht was om mij, ik sta na jaren van weigeren van de ontwaking en mijn manier van doen (het ontwijken van hun magie) aardig bekend, mij in de ontwaking te brengen wat ik dus altijd weiger! Hij zei tegen mij: kabbalah is het bestuderen van de naaktheid van de man, dit is wat vrouwen doen en leuk vinden. Ik zei ga jij maar lekker de naaktheid van de man bestuderen (ik gaf hem toestemming, stom van mij) dan ga ik het mysterie van de vrouw bestuderen (Efeziërs 5;32, een opdracht die Yeshua ons gegeven heeft), dat vind ik véél interessanter (de vrouw werd als laatste gemaakt en dus complexer als de man, de vrouw is de kroon op de schepping). Toen zei hij: dat is goed. Waarop ik zei: dan ga ik jouw bestuderen want jij bent geestelijk een vrouw van God, het joodse volk is een vrouw van God. Zo hebben zij mij belachelijk gemaakt (Jeremia 20;10 22;17 Mattheüs 5:10-12 Mattheüs 7; 24,25), mij “gekruisigd”, en heb ik hun bestudeerd, ik kreeg veel inzichten in het verstand (Bijbelvers), ik vertrouw niet op mijn eigen inzicht maar op het woord van God (Bijbelvers), en ben ik een stapje dichter bij de hoeksteen gekomen (Psalm118;22-24Mattheüs 21:42Marcus 12:10Lukas 20:17Handelingen 4:111 Petrus 2:7). Joden leren de echte kabbalah op hun 42e jaar mits ze de verantwoordelijkheid kunnen dragen van het verschrikkelijk grote kwaad wat hun voorouders hebben gedaan en waaraan ze meedoen door al het grootste gedeelte van hun leven aan kabbalah te doen vanaf hun bar/bat mitswa. Toevallig ben ik dit jaar 42 geworden. Yeshua is “de” hoesteen HaMashiach, wij moeten ook hoekstenen worden, Meshiechiem (volgelingen van de Mashiach).

Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen. Kan een luipaard zijn vlekken uitgommen. Kan een jood die goed behoort te doen kwaad doen (Jeremia13:23). Zal die jood uiteindelijk toch wel zijn belofte in gaan en goed gaan doen. De bedoeling van joden is dat ze goed doen maar de kabbalistische joden doen nu het absolute kwaad. Het is de bedoeling dat joden goed doen: de torah, de wet en de tempel, maar juist door die wet werden ze als een klein kind hartstikke nieuwsgierig naar wat niet mag, het kwaad. Ook weer omdat de geestelijke wereld omgekeerd is aan de originele geestelijke wereld van voor de vloed. De wereld bestaat omdat de joden uiteindelijk goed gaan doen en hun belofte in gaan. Hadden de joden in de toekomst niet hun belofte ingegaan had de wereld niet bestaan. En God zag dat het goed was nog voor hij de mens schiep (Genesis 1:25).

Ik ben absolute een semiet en geen anti-semiet. Ik heb een enorme fascinatie voor het jodendom en hun enorme potentie om goed te doen, maar ik ben absolute niet meer naïef en weet dat de kabbalistische joden nu het absolute kwaad zijn (Jeremia 4;22 11;11 11;15 13:23 16;13). Als je goed lees wat ik schrijf wat er in de Torah en Tenach (oude testament) en B’riet Chadasha (nieuwe testament) staat  is dat de joden gered worden en in een veilige omgeving niet meer vervolgd worden en erkent worden wie ze zijn en wat ze voor ons kunnen doen. Een priesterlijk volk zijn voor de wereld en daarna aliya maken naar het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 3;12 21;2 , 10 , 12 , 16 , 18-21). Het plan van God (de Bijbel).