Agape Liefde en haat hoe werkt dat?

Een uitgebreide reeks dagelijkse gebeden. Het gebruik maken van de agape liefde van God, het nieuwe leven dat je heb gehad. Heftige nieuwe inzichten over Lukas 14;26 en Johannes 12;25 (zoals in deze bijbel versen waar de griekse grondtekst “strong woord G3404” miseō = haat gebruikt is, in de eerste eeuw waren deze teksten in de Texus Receptus in het Grieks geschreven).

Dit is niet de Wikipedia vorm van haat maar geestelijk! In dezelfde bijbeltekst in Lukas staat ook dat we ons kruis moeten opnemen en dat doen we ook niet letterlijk.

Haat in de bijbel. Niemand legt het uit of praat er over. De radicale woorden van Gods zoon op aarde. Wat betekenen ze en wat doet het met je. Leer en wees overtuigt.
Dit bid ik elke dag nu al 13 jaar. Prijs de Heer voor het werk dat hij in mij begonnen is en voleindigt. Het geloof in Yeshua haMashiach (Jezus Christus) leeft in mij. Hij heeft mij opgericht uit de ellende en ik werk nu als zelfstandig ondernemer en help mensen die in dezelfde situatie zitten als ik en ik was niet uit de kerk te slaan, tot ze, gevallen christenen, mij letterlijk weg gepest hebben. Ik vier nu sabbat thuis. Ik kom niet ten val in de kerk, ik ben een “vleselijke christen” zoals ze dat noemen en ik doe niet mee aan de ingewijde praktijken in kerken (aanbidding van pentagram of hexagram (Matteüs 24;23,26 Marcus 13;21-27 Lukas 17;23 Kolossensen 2;18), aanbidding van een ster is de aanbidding van een engelen (zichzelf in de komende wereld, wanneer alle pijn en verdriet gewist is (bijbelvers)) voor de vloed aanbad iedereen een ster. De Heer heeft mijn ogen geopend zonder mee te doen aan wat voor afgoden aanbidding (God hoereren) dan ook. Ik weet dat hetgeen ik doe goed is omdat ik niet op een onreine plek een pentagram aanbid, niet omdat ik dat niet wil maar omdat God mij behoed dat ik dat doe. Ik blijf smaak hebben voor God (Matteüs 5;13 Lukas 14;34,35) en ik ben een zout doordat ik mijzelf haat zoals Yeshua HaMashaich (Jezus Christus) ons geboden heeft. Kijk uit dat je je geloof niet kwijt raak door de betovering (Kolossensen 2;8) van onder andere de sekte van de Nikolaïten(gevallen christenen)(Openbaring 2;6,15).

Belangrijk om niet ten val te komen Lukas 14;26 Haat uw vader en moeder, vrouw en kind, broer en zus en jezelf! Yhwh vraagt niet iets van ons wat Hij zelf ook niet doet, denk maar aan de toorn van God en met wat voor kracht Yeshua demonen uitdreef en ziekte bestrafte en met wat een toorn Yhwh op de berg Sinai Horeb neer daalde. En de dag dat Yeshua terug komt op aarde, de dag van de grote toorn van YHWH (Yeshua Hanatsri Wemelech Hajehoediem Johannes 19;19)

Een vrouw mag haar man niet haten! (dat staat er namelijk ook niet!) Een vrouw houdt van haar man en een man haat zijn vrouw (in gebed, als ze vraagt houd je nog van me zeg je natuurlijk gewoon ja). Zodat de man zijn seksuele bevrediging krijgt en zijn vrouw haar emotionele bevrediging krijgt. Want als de man van zijn vrouw houdt wordt hij veel te lief en dat vind ze niks en krijgt ze geen emotionele bevrediging en gaat ze hem haten waardoor de man weer geen seksuele bevrediging krijgt. Dit werkt ook zo in het mysterie tussen de man en de vrouw, tussen God en zijn gemeenten (Efeze 5;32).

Je naaste en jezelf haten is trauma therapie zoals dat ook in de geestelijke gezondheid gedaan wordt. Als je genees van wat de zaad van de slang (pentagram hexagram aanbidders, zij die de diepten van de satan kennen Openbaring 2;24) allemaal met ons doen ga je zien wat ze heimelijk doen in het verborgene (mystiek) zoals het aanraken van hun neus, je aanzetten tot lust (leer van Bileam Numeri 25;1-3 Openbaring 2;14), ons vervloeken, je uitlokken te oordelen, uitlokken dat we dingen zeggen, uitlokken dat we boos worden, ons vullen met een geest van zelfvernedering (“gewilde nederigheid” Kolossensen 2;18), ze vragen: hoe gaat het met je? om je uit te lokken dat je je parels voor de zwijnen gooit (Mattheus 7;6). Als je niet zegt dat het goed gaat maar zegt het gaat z’n gangetje of het gaat gewoon dan worden ze zelfs geïrriteerd. We worden geestelijk verkracht door de zaad van de slang (Genesis 3;15, Matteus 13;38,39). Op een achterbakse smerige manier grijpen ze ons bij de hiel (Daniel 11;33). Ster aanbidding is engelen aanbidding (Kolossensen 2;18). Als je jezelf en je naaste haat moet je wel je kruis opnemen anders ga je er aan onderdoor. Daarom kunnen alleen christenen dit doen. En alleen jezelf en je naasten haten in een liefde vol gebed tot God in de Naam van Yeshua haMashiach (Jezus Christus) en je zult “jong/onschuldig” blijven omdat je niet onder de vloek van de kennis van goed en kwaad terecht komt en sterft (bijbelvers). Als je je kruis opneem en je jezelf haat kom je in het licht (geestelijk vuur van jezelf haten) en komt alles van jezelf aan het licht, je wordt gekruisigd (het licht waar Yeshua over sprak). Zij die wel in de “verlichting/onwaking” komen en pentagram of hexagram aanbidden krijgen hun Bileamsloon, en dat is strijd die ze voeren met elkaar, het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld tot ze zullen zeggen vrede vrede.

De discipelen vroegen aan Yeshua HaMashiach geef ons meer geloof (Lukas 17;5). Je moet een groot geloof hebben om jezelf te haten en je kruis op te nemen!

En ook in Johannes 12;25 staat: Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.
En in Mattheus 10;37-39 Mattheus 16;24,25 en Markus 8;34,35 staan van dezelfde trekking stellingen gelijk als Luks 14;26 en Johannes 12;25.

Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad (Jesaja 5:20)

Bijbels Werelds Wat het doet
Jezelf haten is goed. Haat jij jezelf? Oh wat erg! Je kan goed nee zeggen. Je blijf puur. Je heb smaak. Je verwacht het goede van God maar je ontvangt eerst het kwaade van God. Kruiziging en in het licht komen is niet makkelijk. Als je jezelf haat en je kruis opneem wordt je je bewuster van je omgeving en ben je minder het lijdendvoorwep van je problemen.
Van jezelf houden, dan verlies je jezelf. Iedereen moet van zichzelf houden. Veel psychische klachten komen hierdoor en blijven zolang je van jezelf houd. Uiteindelijk aanbidding pentagram op een onreine plek.

Een goede referentie over jezelf haten en wat het met je ziel doet staat ook beschreven in het boek van: Watchmen Nee, met de titel: De Latende Kracht van de Ziel

Jezelf haten en je naaste zoals in de bijbel beschreven is Goed! Er bestaat echter ook haat dat ontstaat uit conflicten met elkaar en onderling in gezin familie vrienden collega’s etc. Het is belangrijk om deze haat te binden in de Naam van Yeshua HaMashiach. Verder bestaat er ook demonische haat! Ook deze haat moet gebonden zijn en als het mogelijk is uitgedreven worden (alleen als je christen ben of wordt).

Wat ik vaak als tegen argument hoor is heb je naaste lief als jezelf (Marcus 12;31) en wie zijn broeder haat pleegd moord gelijk Kain (1Johannes 2;3-17). Je naaste lief hebben is dus wel letterlijk en in 1Johannes staat in dezelfde bijbeltekst wie niet de geboden van Yeshua doet is niet van God (1Johannes 2;4,5). We moeten onze christen broeders lief hebben of ze nu nog wedergeboren zijn of gevallen in de ontwaking op een onreine plek in een achterkamertje (bijbelvers), dat maakt niet uit, we moeten elkaar lief hebben! Dus niet de nog werdergeboren christenen tergen en hiel grijpen en een zwaar juk opleggen, zoals Kain, maar helpen hoekstenen te worden! De belofte in te gaan welke de joden tegen houden (strafrede der fariezeeers Lukas 11;52). En niet persen om in de ontwaking te komen om “levende stenen” te worden want de joden lachen daarom want zij weten als geen ander hoe ze de mystiek hebben aangepast, terwijl het doel van het christendom is om joden jaloers te maken (Romeinen 10;19 Deuteronomium 32;21). Elkaar lief hebben (christen broeders) is dus letterlijk! in tegenstelling tot wat er in Lukas 14;26 en in Johannes 12;25 staat dat wij onszelf moeten haten en onze naasten, wat geestelijk is net als je kruis opnemen geestelijk is!

Het Christendom volgt daarin de Oosterse New Age religie hoe meer je jezelf verlies hoe beter (willens en wetens andere een geest van zelfvernedering opleggen in de hoop dat ze een ster gaan aanbidden (Kolossensen 2;18) zodat ze in een van de gepolariseerde Nikolaiten(gevallen christenen) (Openbaring 2;6,15) groepen terecht komen), dit is absolute niet Yeshua HaMashiach zijn weg!

Als je God kwaad maak door iets te doen wat Hij verboden heeft (aanbidden van engelen door sterren) houdt hij niet meer van je en dus kastijd hij je niet meer en loutert hij je niet meer en beproefd hij je niet meer en slaat hij je niet meer met de roede en snoeit hij je niet meer maar haat God je (Yeshua zegt ik haat de Nikolaïten) waardoor je een “heiligheid” ervaar, hoe kwader je God maakt hoe “heiliger” je je voelt. Vleselijke christen -> God houd van je -> satan je tegenstander, pentagram -> satan je vriend -> God haat je. Pentagram christenen zijn hun “maagdelijkheid” kwijt, ze hoereren God. Het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld (witte en zwarte pentagram punt omhoog of naar beneden en hexagram aanbidders davidster). Het koninkrijk van satan is een verdraaid kopie van het koninkrijk van God. In het koninkrijk van God is er goed en kwaad, in het koninkrijk van satan heeft hij ook goed en kwaad, wit en zwart. Satan wil het liefst dat christenen hem aanbidden, daar heeft satan 2000 jaar lang de kerk voor aangevallen om iedereen de pentagram te laten aanbidden. God voorzag dit en verwerkte de mystiek van pentagram en hexagram door een foute koning Shlomo (Shalomo) de tempel te laten bouwen met zijn nog foutere onderaannemer Huram Abi uit de vrouwelijke bloedlijn van de stam van Dan en de ondergrondse tempel te laten bouwen (1Koningen 8;13) (mystiek) en zorgde er zo voor dat de Naam van Yeshua HaMashaich (Jezus Christus) daaraan verbonden is. Om zo de hele wereld tot een voetbank voor zijn zoon te maken en zodat iedere knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) is Redder en Heer en zodat de rots (Yeshua) het beeld van Nebukadnezar (new world order) verwoest en de rots (Yeshua) de hele aarde vult. Satan doet zich voorkomen als een engel des lichts. Satan wil op de troon van God zitten en over Zijn volgelingen heersen. Voor de vloed aanbad iedereen de ster, Yeshua zei in de eindtijd zal het net zo gaan als voor de vloed. Yeshua haMashiach is Heilig omdat hij nooit gezondigd heeft en werd geofferd en zijn bloed kwam op de verzoendeksel Crucifixion Scene waardoor nu iedereen die een pentagram aanbid eerst moet zeggen Yeshua is Redder en Heer. Iedereen die “heilig” is (pentagram of hexagram aanbidders) zal de verdrukking in gaan en geofferd worden gelijk Yeshua HaMashiach Heilig is en geofferd is. Hetgeen wat heilig is voor God moet worden geofferd en hetgeen wat niet heilig is moet worden gelost (zie thora). Yeshua is mijn losser. Pentagram aanbiddende christenen wanen zichzelf veilig (Openbaring 18;7). Vleselijke christenen denken dat ze het niet goed doen en pentagram christenen denken dat ze goed doen maar in (Openbaring 2-3) staat duidelijk dat gemeenten die denken goed te doen het slecht doen in de ogen van God en gemeenten die denken dat ze het niet goed doen, doen het juist goed.

Voor christenen die de pentagram aanbeden hebben: Yeshua haMashiach werd door satan verleid in de woestijn na zijn 40 dagen vasten (Mattheus 4;1-11, Lukas 4;2-12) in deze tekst wordt uitgelegd dat als een christen satan gaat aanbidden door een ster (pentagram of hexagram) hij/zij daardoor goed kan spreken over de bijbel, elk woord dat uit de mond Gods komt is tot voedsel voor de mens, dat hij/zij gedragen wordt (door demonen van satan) waardoor hij/zij niet kan zondigen, ze zijn dan in staat om demonische manifestaties door Beëlzebub te doen (ik heb dit bewezen door deze gebeden te bidden in gedachten in de aanwezigheid van Nikolaïten(gevallen christenen)), dat hij/zij geaccepteerd wordt onder andere ingewijden (dit was de verleiding van satan dat dan de Farizeeërs en Sadduceeërs Hem zouden accepteren als Mashiach (christus) als Hij van de tempel af zou springen), dat hij/zij macht krijgt over andere mensen (macht door middel van pentagram of hexagram, door demonische manifestaties van Beëlzebub, door vervloekingen, en door een perverse geest / geest van zelfvernedering (Kolossensen 2;18) op andere te leggen), satan is de heerser over de aarde nu, satan staat achter elke koning (Echeziel 28;11-19), staatshoofd en verleide Yeshua daarmee. Hitler heeft het vaticaan weer een eigen staat gemaakt en daarmee heeft de paus (keizer) weer de zetel van de macht terug gekregen, nu staat satan ook weer achter de paus net als voor de tijd van Napoleon. Het vaticaan pocht ook met dat zij in al de kerken in de wereld hun macht hebben doordat ze overal hun sekten van Nikolaïten hebben. Als je christen wordt heb je een tegenstander (satan) en heb je tegenstand en in die beproeving volharden we, maar als je een pentagram in een achterkamertje op een onreine plek aanbid (Mattheus 24;23,26, Marcus 13;21-27, Lucas 17;23) ervaar je verlichting omdat de tegenstander (satan) je niet meer ziet als een vijand omdat je voor hem geknield heb en moet hij je helpen met zijn demonen, die christenen denken super christenen (2Korinthiërs 11;5,13-15,20) te zijn maar het zijn Nikolaïten(gevallen christenen) en in hun sekte worden ze van alles voorgelogen. Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) werd beschuldigd dat Hij demonen uitdreef met demonen (Matteus 12;24, Marcus 3;22, Lucas 11;15) en dat is nu precies wat pentagram aanbiddende christenen doen. Daarom zien we niet meer van die wonderen zoals uit de tijd van de apostelen.

Mattheus 24;26. Daarom, indien men tot jullie zal zeggen dat Hij in de woestijn is, ga niet. Of dat Hij in een geheime onreine kamer is, gelooft het niet.
Als iemand zegt de christus is daar of hij is hier loop ze niet achter na ga er niet heen.

Johannes 14;15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. Johannes 14;21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. Lukas 6;46 Waarom noem je mij mijn Adonai, mijn Adonai, en doet niet wat ik zeg?

Waarom doen jullie zijn geboden Lukas 14;26, Johannes 12;25 niet?!?

1Korinthiers 1;21 En dat is omdat de wijsheid van Elohiem (God, Goden) niet door de wijzen van deze wereld erkend is, en daarom is het de wil van Elohiem (God, Goden) dat door Zijn ‘dwaasheid’ zij gered worden die geloven.

ps. Jezelf haten (Lukas 14;26, Johannes 12;25) is iets wat je in gebed doe en heb je naasten lief gelijk als jezelf (Leviticus 19;18, Matteüs 5;43, 22;39, Marcus 12;31, Lucas 10;27, Romeinen 13;9, Galaten 5;14, Jakobus 2;8) is iets wat je in praktijk doe. En je kan je broeders beter helpen doordat je ego niet in de weg staat en je met agape liefde hun kan discipelen (Lukas 14;27).

samenvatting:
aanbidding van ster waarschuwing
1Petrus 1,8-9, Matteüs 24;23, 26Marcus 13;21Lukas 17;23Kolossensen 2;18,
2Petrus 2;19

als je in de ontwaking/verdrukking/verlichting zit belangrijk om te weten en te doen:
Mattheus 5;13, Marcus 9;50Lukas 14;34,35

hoe te voorkomen dat je een ster gaat aanbidden of om weer smaak te krijgen:
Matheus 10;37,39, 16;24,25, Marcus 8;34,35 Lukas 14;26, Johannes 12;25

in diverse vertalingen hebben ze (Nikolaïten) dit weg gehaald
zie Jeremia 8;82Petrus 3;16 Zoals in al zijn brieven hij daarover spreekt. Er staan enige dingen in die moeilijk te begrijpen zijn, dingen die door sommige lieden verdraaid˚ worden met als gevolg hun eigen ondergang, Ze doen dat trouwens ook met andere uitspraken van Elohiem (God, Goden).

Hoge spiritualiteit Lage spiritualiteit
Jezelf haten en je kruis opnemen Door strijd zwart wit pentagram blijft het lage spiritualiteit
Vleselijke christen Yeshua HaMashiach haat Nikolaïten(gevallen christenen)
last van lust door hielgrijpen van de zaad van de slang waardoor je gesnoeid wordt geen last van lust
Zaad van de vrouw Zaad van de slang
Heilige Geest aan je zijde Demon aan je zijde
Agape liefde Achterbakse magie betoveringen gebaseerd op seks (geen liefde)
De gave van de Heilige Geest ‘de gave’ demonische manifistaties
Onbaatzuchtig, geen zelfzucht Macht is magie
Andere helpen zonder iets terug te verwachten, je ego staat niet in de weg Nikolaïten zijn machtswellustig
Discipelen Zoeken naar het onzichtbare
Klaar staan voor andere Leer van Bileam
Geestelijke rijkdom in de hemel Wereldse rijkdom, huis, baan, relatie, spullen, welke vergaan
Je verlies nemen Hielgrijpen
Je kan je vijanden lief hebben Ik, ego, trots, ijdelheid, narcistisch, van zichzelf houden
Autoriteit Wraakzuchtig, ik zal je
Assertiviteit Lijdend voorwerp, staart, je problemen niet de baas
Je verpletter het hoofd van de zaad van de slang De zaad van de slang strijd tegen zichzelf, alle mystiek in religies tegen elkaar, zwart tegen wit en die strijd noemen ze vrede
Hoofd, je bent je problemen de baas Zelfmedelijden
Je sta boven elke situatie Onvergevingsgezindheid
Vergevingsgezindheid Ontevredenheid
In de handen van Yeshua In de handen van JHWH
Samen met Elohim (Goden)(Psalm, Johannes 10;34, 1Korinthiers 6;20) In de positie van Beneha Elohim (engelen)(boek van Henoch, verleiding van satan: je kan zijn als een god, satan kan mensen niet verleiden met iets wat hij niet is maar wel met zijn eigen positie) (Kolossensen 2;18)
Hoekstenen Levende stenen
Verdragen van problemen van andere Boos, door inwijding pentagram
Genade Controle verlies, happen
Bewust dat elke situatie mee kan werken ten goede hoe moeilijk ook Je verlies jezef zodra het vuur van God (de grote toorn van JHWH) op aarde is
Je geest en ziel zijn los van elkaar, je ziel is onderworpen aan de Heilige Geest Je manipuleer door de kracht van je ziel
Je bent aangenaam voor JHWH onze Elohiem en Hij maakt zich aan
je kenbaar
Je bent onaangenaam voor JHWH onze Elohiem je bent alleen
nuttig voor de bevrediging van het vlees van de “gewone mensen” door hun te manipuleren
Hoop op eeuwig leven, maar nu verwacht je het goede van God maar ontvang je het kwade van God: 8 zaligmakingen en kronen zoals deelnemen aan het lijden van Yeshua HaMashiach en de test om nog naar links nog naar recht af te wijken Grote moeilijkheden verdrukking in de toekomst, maar nu het “goede” van het leven

Ik stuur mensen vaak een vredes-afgezant en ik zegen ze en verbreek vloeken bij ze (Lukas 6;28 Mattheüs 5;43-48) (voornamelijk vrouwen omdat dat positief werkt, en ook mooi doorwerkt in het mysterie tussen de man en de vrouw (Efeziërs 5;32), maar soms ook mannen als ik zie dat ze het zwaar hebben). “Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21;28) En dat doe ik dus ook! (dieren reageren buitengewoon positief op mij wat voor mij een indicatie is dat ik in de agape liefde zit en niet verbitterd ben).

Een goede referentie over jezelf haten en wat het met je ziel doet staat ook beschreven in het boek van: Watchmen Nee, met de titel: De Latende Kracht van de Ziel