Wapenrusting Gods en gebeden

Gebeden voor elke dag, de Here Jezus Christus zet ons aan door Paulus in Efeziërs 6;10 om de wapenrusting Gods aan te trekken.

Het aantrekken van de wapenrusting Gods is voor de Christenen die het pad van Jezus Christus bewandelen, in de eindtijd waarin we nu zijn, erg belangrijk om niet ten val te komen, om niet in het koninkrijk van satan terecht te komen en in de geestelijke oorlog te komen.

Er heerst een geestelijke oorlog binnen het koninkrijk van satan tussen de satanisten en de luciferanen. Jezus heeft gezegd: het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld, hoe kan dat stand houden. De “gewone” mensen die niet ingewijd zijn worden voortdurend met vloeken en spreuken en spreuken formules en bezweringen belaagd. Om deze redenen is het belangrijk om je wapenrusting Gods aan te trekken.

Bijgevoegd enkele dagelijkse gebeden met onder meer lukas 14;25

Download-link hier onder : :)

Wapenrusting Gods en gebeden

Weet wie je bent in Jezus Christus

Voor als je jezelf heb weggecijfert, je een slecht zelf beeld heb, je minderwaardig voelt. Een opbouwende reeks met bijbel teksten die je een boost geven, zodat je weet wie je bent in Jezus Christus.

Download-link hier onder : 😀

Verklaring van de waarheid