The Book of Jasher – Het boek des Oprechten

Een prachtig boek welke vermelding heeft in het oude Testament

“Is not this written in the Book of Jasher?”–Joshua, 10-13.
“Behold it is written in the Book of Jasher.”–II Samuel, 1-18

Dit bijbels boek geeft een veel diepere belevenis aan de tenach (oude testament). Het begrijpen waarom Elohim (God) bepaalde dingen doet. Het begint al met de dochters van Adam en Eva. Kortom een prachtig boek voor het beter begrijpen van de tora (eerste 5 boeken van het oude testament).

Download-link hier onder : 🙂

The Book of Jasher, Engelse versie

(zie ook The Book of Henoch, ook een Joods “apocriefe” boek)
The Book of Henoch – Het boek van Henoch