Geestelijke reiniging, zegen in plaats van vloek

Je huis Reinigen van Geestelijke aanwezigheid, gevallen engelen, demonen, boze geesten, amuletten waar je moeite mee heb om ze weg te doen, vloeken en spreuken.

Er heerst een geestelijke oorlog binnen het koninkrijk van satan tussen de satanisten en de luciferanen. Jezus heeft gezegd: het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld, hoe kan dat stand houden. De “gewone” mensen die niet ingewijd zijn worden voordurend met vloeken en spreuken en spreuken formules en bezweringen belaagd. Als je thuis ben voel je je niet lekker en doe je dingen die je niet wilt doen en kan je moeilijk in slaap komen. Het is daarom belangrijk om je huis regelmatig te reinigen.

Download-link hier onder : šŸ˜€

Geestelijke reiniging van jezelf, je huis, werkplek of ruimte

De Peshittah Nieuwe Testament bijbel

Judees Aramese Nieuwe Testament

Syrische Arameese Peshittah maar dan Judees Aramees

Als u deze bijbel wilt bestellen, de bestel omschrijving staat op de laatste bladzijde van de PDF!

Met dank aan de originele auteur van de de-peshittah.pdf

Download-link hier onder : :)

De Peshittah v5

De Peshittah v2 grotere letter type

Dual Bijbel Peshittah v1

De Peshittah orginele tekst van auteur Boaz Katzir

Agape Liefde en haat hoe werkt dat?

Een uitgebreide reeks dagelijkse gebeden. Het gebruik maken van de agape liefde van God, het nieuwe leven dat je heb gehad. Heftige nieuwe inzichten over Lukas 14;26 en Johannes 12;25 (zoals in deze bijbel versen waar de griekse grondtekst “strong woord G3404” miseoĢ„ = haat gebruikt is, in de eerste eeuw waren deze teksten in de Texus Receptus in het Grieks geschreven).

Dit is niet de Wikipedia vorm van haat maar geestelijk! In dezelfde bijbeltekst in Lukas staat ook dat we ons kruis moeten opnemen en dat doen we ook niet letterlijk.

Haat in de bijbel. Niemand legt het uit of praat er over. De radicale woorden van Gods zoon op aarde. Wat betekenen ze en wat doet het met je. Leer en wees overtuigt.
Dit bid ik elke dag nu al 13 jaar. Prijs de Heer voor het werk dat hij in mij begonnen is en voleindigt. Het geloof in Yeshua haMashiach (Jezus Christus) leeft in mij. Hij heeft mij opgericht uit de ellende en ik werk nu als zelfstandig ondernemer en help mensen die in dezelfde situatie zitten als ik en ik ben niet uit de kerk te slaan. Ik kom niet ten val in de kerk, ik ben een “vleselijke christen” zoals ze dat noemen en ik doe niet mee aan de ingewijde praktijken in kerken (aanbidding van pentagram of hexagram (MatteĆ¼s 24;23,26 Marcus 13;21-27 Lukas 17;23 Kolossensen 2;18), aanbidding van een ster is de aanbidding van een engelen (satan)) voor de vloed aanbad iedereen een ster. De Heer heeft mijn ogen geopend zonder mee te doen aan wat voor afgoden aanbidding (God hoereren) dan ook. Ik weet dat hetgeen ik doe goed is omdat ik niet op een onreine plek een pentagram aanbid, niet omdat ik dat niet wil maar omdat God mij behoed dat ik dat doe. Ik blijf smaak hebben voor God (MatteĆ¼s 5;13 Lukas 14;34,35) en ik ben een zout doordat ik mijzelf haat zoals Yeshua HaMashaich (Jezus Christus) ons geboden heeft. Kijk uit dat je je geloof niet kwijt raak door de betovering (Kolossensen 2;8) van onder andere de sekte van de NikolaĆÆten (Openbaring 2;6,15).

Belangrijk om niet ten val te komen Lukas 14;26 Haat uw vader en moeder, vrouw en kind, broer en zus en jezelf! Yhwh vraagt niet iets van ons wat Hij zelf ook niet doet, denk maar aan de toorn van God en met wat voor kracht Yeshua demonen uitdreef en ziekte bestrafte en met wat een toorn Yhwh op de berg Sinai Horeb neer daalde. En de dag dat Yeshua terug komt op aarde, de dag van de grote toorn van YHWH (Yeshua Hanatsri Wemelech Hajehoediem)

Je naaste en jezelf haten is trauma therapie zoals dat ook in de geestelijke gezondheid gedaan wordt. Als je genees van wat de zaad van de slang (pentagram hexagram aanbidders, zij die de diepten van de satan kennen Openbaring 2;24) allemaal met ons doen ga je zien wat ze heimelijk doen in het verborgene (mystiek) zoals het aanraken van hun neus, je aanzetten tot lust (leer van Bileam Numeri 25;1-3 Openbaring 2;14), ons vervloeken, je uitlokken te oordelen, uitlokken dat we dingen zeggen, uitlokken dat we boos worden, ons vullen met een geest van zelfvernedering (Kolossensen 2;18), ze vragen: hoe gaat het met je? om je uit te lokken dat je je parels voor de zwijnen gooit (Mattheus 7;6). Als je niet zegt dat het goed gaat maar zegt het gaat z’n gangetje of het gaat gewoon dan worden ze zelfs geĆÆrriteerd. We worden geestelijk verkracht door de zaad van de slang (Genesis 3;15, Matteus 13;38,39). Op een achterbakse smerige manier grijpen ze ons bij de hiel (Daniel 11;33). Ster aanbidding is engelen aanbidding (Kolossensen 2;18). Als je jezelf en je naaste haat moet je wel je kruis opnemen anders ga je er aan onderdoor. Daarom kunnen alleen christenen dit doen. En alleen jezelf en je naasten haten in een liefde vol gebed tot God in de Naam van Yeshua haMashiach (Jezus Christus) en je zult “jong/onschuldig” blijven omdat je niet onder de vloek van de kennis van goed en kwaad terecht komt en sterft. Zij die wel in de “verlichting” komen en pentagram of hexagram aanbidden krijgen hun Bileamsloon, en dat is strijd die ze voeren met elkaar, het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld.

De discipelen vroegen aan Yeshua HaMashiach geef ons meer geloof (Lukas 17;5). Je moet een groot geloof hebben om jezelf te haten en je kruis op te nemen!

En ook in Johannes 12;25 staat: Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.
En in Mattheus 10;37-39 Mattheus 16;24,25 en Markus 8;34,35 staan van dezelfde trekking stellingen gelijk als Luks 14;26 en Johannes 12;25.

Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad (Jesaja 5:20, NBG1951)

Bijbels Werelds Wat het doet
Jezelf haten is goed. Haat jij jezelf? Oh wat erg! Je kan goed nee zeggen. Je blijf puur. Je heb smaak.
Van jezelf houden, dan verlies je jezelf. Iedereen moet van zichzelf houden. Veel psychische klachten komen hierdoor en blijven zolang je van jezelf houd. Grote ellende in je hele leven. Afbraak aan je volledige persoonlijkheid en uiteindelijke pentagram op een onreine plek.
Als je jezelf haat en je kruis opneem wordt je je bewuster van je omgeving en ben je minder het lijdendvoorwep van je problemen.

 

Het Christendom volgt daarin de Oosterse New Age religie hoe meer je jezelf verlies hoe beter (willens en wetens andere een geest van zelfvernedering opleggen in de hoop dat ze een ster gaan aanbidden (Kolossensen 2;18) zodat ze in een van de gepolariseerde Nikolaiten (Openbaring 2;6,15) groepen terecht komen), dit is absolute niet Yeshua HaMashiach zijn weg!

Als je God kwaad maak door iets te doen wat Hij verboden heeft (aanbidden van engelen door sterren) houdt hij niet meer van je en dus kastijd hij je niet meer en loutert hij je niet meer en beproefd hij je niet meer en slaat hij je niet meer met de roede en snoeit hij je niet meer (een kind die je bestraft, bestraf je omdat je van hem houd en het beste met hem voor heb) maar haat God je (Yeshua zegt ik haat de NikolaĆÆten) waardoor je een “heiligheid” ervaar, hoe kwader je God maakt hoe “heiliger” je je voelt. Vleselijke christen -> God houd van je -> satan je tegenstander, pentagram -> satan je vriend -> God haat je. Pentagram christenen zijn hun “maagdelijkheid” kwijt, ze hoereren God. Het koninkrijk van satan is tegen zichzelf verdeeld (witte en zwarte pentagram punt omhoog of naar beneden en hexagram aanbidders). Het koninkrijk van satan is een verdraaid kopie van het koninkrijk van God. In het koninkrijk van God is er goed en kwaad, in het koninkrijk van satan heeft hij ook goed en kwaad, wit en zwart. Satan wil het liefst dat christenen hem aanbidden, daar heeft satan 2000 jaar lang de kerk voor aangevallen om iedereen de pentagram te laten aanbidden. God voorzag dit en verwerkte de mystiek van pentagram en hexagram door een foute koning Shlomo (Shalomo) in de tempel en in de ondergrondse tempel (1Koningen 8;13) (mystiek) en zorgde er zo voor dat de Naam van Yeshua HaMashaich (Jezus Christus) daaraan verbonden is. Om zo de hele wereld tot een voetbank voor zijn zoon te maken en zodat iedere knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) is Redder en Heer en zodat de rots (Jezus) het beeld van Nebukadnezar (new world order) verwoest en de rots (Jezus) de hele aarde vult. Satan doet zich voorkomen als een engel des lichts. Satan wil op de troon van God zitten en over Zijn volgelingen heersen. Voor de vloed aanbad iedereen de ster, Yeshua (Jezus) zei in de eindtijd zal het net zo gaan als voor de vloed. Yeshua haMashiach (Jezus Christus) is Heilig omdat hij nooit gezondigd heeft en werd geofferd en zijn bloed kwam op de verzoendeksel Crucifixion Scene waardoor nu iedereen die een pentagram aanbid eerst moet zeggen Yeshua (Jezus) is Redder en Heer. Iedereen die “heilig” is (pentagram of hexagram aanbidders) zal de verdrukking in gaan en geofferd worden gelijk Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) Heilig is en geofferd is. Hetgeen wat heilig is voor God moet worden geofferd en hetgeen wat niet heilig is moet worden gelost (zie thora). Yeshua (Jezus) is mijn losser. Pentagram aanbiddende christenen wanen zichzelf veilig (Openbaring 18;7). Vleselijke christenen denken dat ze het niet goed doen en pentagram christenen denken dat ze goed doen maar in Openbaring 2-3 staat duidelijk dat gemeenten die denken goed te doen het slecht doen in de ogen van God en gemeenten die denken dat ze het niet goed doen, doen het juist goed.

Voor christenen die de pentagram aanbeden hebben: Yeshua haMashiach (Jezus Christus) werd door satan verleid in de woestijn na zijn 40 dagen vasten (Mattheus 4;1-11, Lukas 4;2-12) in deze tekst wordt uitgelegd dat als een christen satan gaat aanbidden door een ster (pentagram of hexagram) hij/zij daardoor goed kan spreken over de bijbel, elk woord dat uit de mond Gods komt is tot voedsel voor de mens, dat hij/zij gedragen wordt (door demonen van satan) waardoor hij/zij niet kan zondigen, ze zijn dan in staat om demonische manifestaties door BeĆ«lzebub te doen (ik heb dit bewezen door deze gebeden te bidden in gedachten in de aanwezigheid van NikolaĆÆten), dat hij/zij geaccepteerd wordt onder andere ingewijden (dit was de verleiding van satan dat dan de FarizeeĆ«rs en SadduceeĆ«rs Hem zouden accepteren als Mashiach (christus) als Hij van de tempel af zou springen), dat hij/zij macht krijgt over andere mensen (macht door middel van pentagram of hexagram, door demonische manifestaties van BeĆ«lzebub, door vervloekingen, en door een perverse geest / geest van zelfvernedering (Kollezensen 2;18) op andere te leggen), satan is de heerser over de aarde nu, satan staat achter elke koning (Echeziel 28;11-19), staatshoofd en verleide Yeshua daarmee. Hitler heeft het vaticaan weer een eigen staat gemaakt en daarmee heeft de paus (keizer) weer de zetel van de macht terug gekregen, nu staat satan ook weer achter de paus net als voor de tijd van Napoleon. Het vaticaan pocht ook met dat zij in al de kerken in de wereld hun macht hebben doordat ze overal hun sekten van NikolaĆÆten hebben. Als je christen wordt heb je een tegenstander (satan) en heb je tegenstand en in die beproeving volharden we, maar als je een pentagram in een achterkamertje op een onreine plek aanbid (Mattheus 24;23,26, Marcus 13;21-27, Lucas 17;23) ervaar je verlichting omdat de tegenstander (satan) je niet meer ziet als een vijand omdat je voor hem geknield heb en moet hij je helpen met zijn demonen, die christenen denken super christenen (2KorinthiĆ«rs 11;5,13-15,20) te zijn maar het zijn NikolaĆÆten en in hun sekte worden ze van alles voorgelogen. Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) werd beschuldigd dat Hij demonen uitdreef met demonen (Matteus 12;24, Marcus 3;22, Lucas 11;15) en dat is nu precies wat pentagram aanbiddende christenen doen. Daarom zien we niet meer van die wonderen zoals uit de tijd van de apostelen.

God red de joden niet omdat ze goed doen maar omdat Zijn Naam aan hun verbonden is. Dus de joden doen fout, wat doen ze fout? kabbala, hexagram mystiek en samen met de nakomelingen van Esav, de Idomieten, zitten ze in de synagogen van satan. Idomieten zeggen dat ze joden zijn maar ze zijn het niet maar ze zijn van de synagogen van satan. Joden zoeken naar mensen die ze kunnen bekeren tot proseliet (jodengenoot) en maken van die persoon een zoon van Gehinom (hel) dubbel zo erg als zij zelf zijn (Matteus 23;15). De stam van Dan is net als Judas een van de 12 waar Elohiem problemen mee heeft, zij dienen de Baal en afgoden. JHWH noemt de stam van Dan ook niet in Openbaringen bij de 144.000. De Stam van Dan zijn zeevaders geworden en hebben zich gemengd in koningshuizen over de hele wereld. 40 van de 45 presidenten van de USA zijn familie van elkaar en stammen af van die koningshuizen. De stam van Dan zijn een type Simson, en Delila een type hoer van Babylon Jezebel aka de Nikolaiten onder leiding van rkk. Bij Yeshua zijn geboorte kwamen 3 koningen dat zijn nu 10 koningen (uit Babylon uit de school van de profeet Daniel, waarschijnlijk moslims vandaar dat moslims zo gepromoot worden), die nu nog geen koning zijn (zie Openbaringen), die over de 10 regionen waarin de banken in de wereld handelen (follow the money) de schaduw regeringen besturen. Wat doen christenen fout? sekte van NikolaĆÆten (Openbaring 2;6;15), Jesuiten, vrijmetselaarij, pentagram mystiek en ze verdiepen zich in de diepten van satan (Openbaring 2;24) en hoereren God met Jezabel (Openbaring 2;20).

Nadat de Meshiechiem (christenen) in 120 na Chr. uit de synagogen waren gezet door een proseliet Rabbi uit die tijd hebben de joden uit de synagogen van satan (dus joden die zeggen dat ze joden zijn maar het niet zijn) de leer van Bileam (Numeri 2525;1-3) op de christenen toegepast door de christenen de vervangingsleer (alle bijbelse feesten en dagen en tradities waar G-ds zegen op rust te vervangen door heidense feesten en dagen en tradities) toe te passen zodat G-d boos wordt op de christenen. Zodat de christenen snel in de sekte van de NikolaĆÆten terecht komen.

Mattheus 24;26. Daarom, indien men tot jullie zal zeggen dat Hij in de woestijn is, ga niet. Of dat Hij in een geheime onreine kamer is, gelooft het niet.
Als iemand zegt de christus is daar of hij is hier loop ze niet achter na ga er niet heen.

Johannes 14;15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. Johannes 14;21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. Lukas 6;46 Waarom noem je mij mijn Adonai, mijn Adonai, en doet niet wat ik zeg?

Waarom doen jullie zijn geboden Lukas 14;26, Johannes 12;25 niet?!?

1Korinthiers 1;21 En dat is omdat de wijsheid van Elohiem (God, Goden) niet door de wijzen van deze wereld erkend is, en daarom is het de wil van Elohiem (God, Goden) dat door Zijn ā€˜dwaasheidā€™ zij gered worden die geloven.

ps. Jezelf haten (Lukas 14;26, Johannes 12;25) is iets wat je in gebed doe en heb je naasten lief gelijk als jezelf (Leviticus 19;18, MatteĆ¼s 5;43, 22;39, Marcus 12;31, Lucas 10;27, Romeinen 13;9, Galaten 5;14, Jakobus 2;8) is iets wat je in praktijk doe. En je kan je broeders beter helpen doordat je ego niet in de weg staat en je met agape liefde hun kan discipelen (Lukas 14;27).

samenvatting:
aanbidding van ster waarschuwing
Mattheus 5;13, 24;26 Marcus 9;50 Lukas 14;34,35 Kollezensen 2;18

hoe te voorkomen dat je een ster gaat aanbidden
Matheus 10;37,39, 16;24,25, Marcus 8;34,35 Lukas 14;26, Johannes 12;25

in diverse vertalingen hebben ze (NikolaĆÆten) dit weg gehaald
zie 2Petrus 3;16 Zoals in al zijn brieven hij daarover spreekt. Er staan enige dingen in die moeilijk te begrijpen zijn, dingen die door sommige lieden verdraaidĖš worden met als gevolg hun eigen ondergang, Ze doen dat trouwens ook met andere uitspraken van Elohiem (God, Goden).

Hoge spiritualiteit Lage spiritualiteit
Jezelf haten en je kruis opnemen Door strijd zwart wit pentagram blijft het lage spiritualiteit
Vleselijke christen Yeshua HaMashiach haat NikolaĆÆten
Zaad van de vrouw Zaad van de slang
Heilige Geest aan je zijde Demon aan je zijde
Agape liefde Achterbakse magie betoveringen gebaseerd op seks (geen liefde)
De gave van de Heilige Geest ‘de gave’ demonische manifistaties
Onbaatzuchtig, geen zelfzucht Macht is magie
Andere helpen zonder iets terug te verwachten, je ego staat niet in de weg NikolaĆÆten zijn machtswellustig
Discipelen Zoeken naar het onzichtbare
Klaar staan voor andere Leer van Bileam
Geestelijke rijkdom in de hemel Wereldse rijkdom, huis, baan, relatie, spullen, welke vergaan
Je verlies nemen Hielgrijpen
Je kan je vijanden lief hebben Ik, ego, trots, ijdelheid, narcistisch, van zichzelf houden
Autoriteit Wraakzuchtig, ik zal je
Assertiviteit Lijdend voorwerp, staart, je problemen niet de baas
Je verpletter het hoofd van de zaad van de slang De zaad van de slang strijd tegen zichzelf, alle mystiek in religies tegen elkaar, zwart tegen wit en die strijd noemen ze vrede
Hoofd, je bent je problemen de baas Zelfmedelijden
Je sta boven elke situatie Onvergevingsgezindheid
Vergevingsgezindheid Ontevredenheid
Verdragen van problemen van andere Boos, door inwijding pentagram
Genade Controle verlies, happen
Bewust dat elke situatie mee kan werken ten goede hoe moeilijk ook Je verlies jezef
Je bent aangenaam voor JHWH onze Elohiem en Hij maakt zich aan
je kenbaar
Je bent onaangenaam voor JHWH onze Elohiem je bent alleen
nuttig voor de bevrediging van het vlees
Hoop op eeuwig leven Grote moeilijkheden verdrukking

 
Poneria – lage dimensionale lelijke demonen die macht hebben gekregen om mensen naar hun zonden te kwellen.

Kosmokrators – boze geesten gestorven Nephiliem nakomelingen dna van gevallen engelen. Gestorven Nephiliem mogen niet in het dodenrijk want die is er voor mensen zo dolen de gestorven Nephiliem over de aarde als boze geesten zoekende naar mensen om door hun heen hun zondes te doen.

Exsousia – onreine geesten, geleide geesten van gevallen mensen die pentagram hexagram aanbidden waardoor ze demonische manifestaties kunnen doen door BeĆ«lzebub. Exsousia demonen staan hoger in de herarchie boven poneria en kosmokrators waardoor de zaad van de slang demonen kunnen uitdrijven met demonen (Marcus 3;22).

Arche – gevallen engelen die sinds de vloed diep in de aarde (Tartarus) gezeten hebben (speels, liegen, zeer onhandelbaar behalve als ze offers krijgen) die aanbeden worden door pentagram of hexagram, elite schaduwregering deep-state (10 koningen uit Babylon van de 10 regionen van het banksysteem) hebben direct contact met gevallen engelen en offeren kinderen aan ze en krijgen kennis van wat God de mensen van voor de vloed gegeven had zoals vemana’s en leren mensen magie, vloeken, spreuken, verleiding, waarzeggen en oorlog (boek van Henoch).

Zaad van de slang – gevallen mensen die pentagram of hexagram aanbidden op een onreine plek, zich bewust geworden zijn van hun onderbewustzijn, vloeken spreuken verleidings-trucjes oorlog geleerd hebben van de arche, hun vaders, ze hebben macht gekregen om de zaad van de vrouw bij de hiel te grijpen: achterbaks gedrag zaad van de slang, aardig doen in je gezicht maar lokken je uit dat je boos wordt dat je dingen zeg dat je oordeel, geven je gedachten van filosofie, ijdelheid, manipuleren je door kriebels aan je neus, raken hun neus aan dat je ze na doe, vallen je aan door zwaard (wet) vuur (boosheid uitlokken) laten je struikelen (lust ijdelheid filosofie boosheid oordelen dingen zeg jinxen) en beroven je (geestelijk snoeien vernederen), leggen op je een geest van zelfvernedering en ze helpen je een klein beetje. Ze rechtvaardigen zichzelf met leugens en verzinsels dat ze er goed aan doen je te dwingen om ook op een onreine plek pentagram of hexagram te aanbidden, ze dwingen je een keuze te maken naar een van de gepolariseerde mystieke groepen.

Download-link hier onder : :)

Dagelijkse gebeden, Messiaanse versie update: 14-7-2018

Dagelijkse gebeden, Messiaanse versie MP3 NIEUW

Bevrijdings gebed van Derek Prince

Bevrijding gebed van Derek Prince uit het boek – Zij zullen bozen geesten uitdrijven.

Aan het einde van de seminar van Derek Prince – Oorlog op aarde spreekt Derek Prince over het bevrijdings gebed uit zijn boek – zij zullen boze geesten uitdrijven. Het is absolute de moeite waard om het boek te lezen, het gaat nog een stuk dieper van de seminar van Derek Prince – Oorlog op aarde.

Download-link hier onder :Ā :)

Bevrijding gebed van Derek Prince – Oorlog op aarde. Zij zullen boze geesten uitdrijven

Boze mensen vergeven

Demonen uitdrijven Messiaans

Demonen uitdrijven

Derek Prince – Oorlog op aarde (nl subs)

The Book of Henoch

Een Profeet van voor de vloed welke vermeld wordt in het Nieuwe Testament

Judas 1:14 -“En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen”

HebrĆ«en 11:5 -“Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.”

Waarom staat Enoch in het nieuwe testament? Hij is de enige die voor de vloed door Elohim (God) opgenomen (Harpazo – grieks) is. Net zo als alle christenen (gezien als ĆØĆØn lichaam) die standvastig voor Yeshua HaMashiach (Jezus de Christus) de belofte hebben om opgenomen (Harpazo – grieks) te worden. Zo waren er voor de vloed 3 groepen mensen: enoch werd opgenomen (Harpazo – grieks) Noach en zijn vrouw en zonen met hun vrouwen (profetisch gezien het hele Joodse volk) die door de vloed heen gered werden (Het Joodse volk die door de verdrukking heen gered gaat worden) en de zondaren die stierven (zo ook met de zondaren van deze en aankomende tijd).

Download-link hier onder :šŸ˜‰

The Book of Henoch, Engelse versie

Het Boek van Henoch, Nederlandse versie

400 flood myths

Hier onder een download link van een pdf boek met 400 vloed mythes.

Het bewijs dat er een vloed is geweest is overduidelijke in de wereld zichtbaar. Ook in de mythes en legendes van ouds komt dat overduidelijk naar voren en het is dan ook niet om niets dat er over de hele wereld in alle stammen en volken vloed mythes zijn. Logies!

Download-link hier onder : šŸ˜€

400 flood myths

Bijbel atlas

Hier een mooie bijbel atlas in PDF formaat. In deze bijbel atlas zijn de geografische lokaties van de plaatsen die in de bijbel besproken zijn weer gegeven.

Download-link hier onder :Ā :)

Bijbel atlas